1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Vyplatí se investice skrze investiční životní pojištění?

Životní pojištění
Investice
Vyplatí se investice skrze investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění je produkt, který zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití a zároveň investuje část pojistného do podílových fondů, kde investiční riziko nesete vy. Vzhledem k vysokým poplatkům, které tento produkt zahrnuje, se investice zpravidla nevyplácí.

Jedná se tedy o určité propojení dvou produktů do jednoho - rizikového životní pojištění a pravidelného investování. Základní riziko pro případ smrti a dožití lze rozšířit o další rizika spojená s onemocněním či úrazem jako v klasickém rizikovém životním pojištění. Část placeného pojistného tak pokrývá riziko smrti a další zvolená rizika a zbývající část pojistného se investuje do podílových fondů, dle vámi zvolené strategie, kterou můžete i během trvání měnit. Výhodou může být daňová uznatelnost zaplaceného pojistného a forma dvou produktů v jednom, má to však svá ale:

  • Produkt bývá spojen s vysokými počátečními i průběžnými náklady. Nejsou výjimkou smlouvy, kde i po více než 10 letech pouze základního pojištění a investování stále nedosáhnete ani na sumu, kterou jste vložili. Tu pojídají právě ony náklady.
  • Při předčasném zrušení smlouvy bude zpravidla vyplaceno méně, než je aktuální hodnota individuálního účtu, a to právě z důvodu vysoké nákladovosti.
  • Není garantována pojistná částka při dožití.
  • Při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění. Pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele.

A tou největší je zpravidla poplatek – ten může v prvních letech dosahovat až 30 %. Může se tak snadno stát, že více jak čtvrtina vašich peněz tedy nejde na investice, ale na poplatky pojišťovně a provizi zprostředkovatele. Pokud tedy chcete investovat, můžete zvolit levnější a efektivnější varianty než skrz investiční pojištění.

Ve většině případů se tak dá říct, že investování skrze investiční životní pojištění se nevyplatí. Naopak je výhodnější rozdělit tyto produkty na dva a sjednat si rizikové investiční pojištění a pravidelné investování například do nízkonákladových (cca 1 %) ETF fondů. Máte-li uzavřenou smlouvu investičního životního pojištění a chcete vědět, zda je pro vás výhodná či nikoli, nahrajte nám ji. Naši odborníci se na ni podívají a navrhnou pro vás to nejlepší řešení.