1. 2. 2024

čas čtení: 5 minut

Chci zrušit smlouvu investičního či kapitálového životního pojištění

Životní pojištění
Pojištění
Investice
Chci zrušit smlouvu investičního či kapitálového životního pojištění

Ukončení životního pojištění s sebou nese několik otázek, které je dobré si zodpovědět předtím, než smlouvu ukončíte.

První z otázek je druh smlouvy, kterou máte uzavřenou. Jedná se o rizikové životní pojištění nebo investiční či kapitálové životní pojištění, které kromě případné pojistné ochrany umožňuje i tvorbu kapitálu?

Druhou pak je důvod, proč vlastně smlouvu chcete ukončit? Potřebujete finanční prostředky, které jsou na účtu smlouvy k dispozici? Chcete ušetřit za měsíční platbu pojistného? Máte pocit, že jinde můžete být pojištěni či investovat lépe?

Zde si povíme o smlouvě životního pojištění s rezervotvornou složkou. Chcete-li ukončit smlouvu rizikového životního pojištění pokračujte níže souvisejícím článkem “Chci zrušit smlouvu rizikového životního pojištění.”

Smlouva investičního či kapitálového životního pojištění v sobě kombinuje 2 prvky. Prvek pojistné ochrany a prvek investičního produktu. Pravidelně placené pojistné je tak rozdělováno na část, ze které se kryjí rizika a část, která se zhodnocuje. V čase se tento poměr mění a s přibývajícím věkem je vyšší část pojistného alokována na krytí rizik. Někdy dokonce cena rizik překročí placenou částku a zbytek krytí rizik je tak doplácen ze zainvestované sumy. Tyto smlouvy bývají také často zatíženy poměrně vysokými počátečními i průběžnými náklady. Počáteční náklady platíte nebo jste platili v několika prvních letech. Může se jednat o desítky procent z plateb, které nekryly ani rizika, ani nejsou investovány a jsou vlastně odměnou pojišťovny a případně poradce. Průběžné náklady platíte po celou dobu. Jedná se o administrativní náklady za vedení smlouvy či náklady za vedení a obhospodařování investičního účtu. Náklady za obhospodařování investičního účtu jsou tak trochu skryté. Neplatíte je přímo, ale váš připsaný výnos je o tento náklad ponížen.

Co se týká pojistné ochrany, bohužel zde v praxi tyto smlouvy svůj účel moc neplní a ve většině případů se jedná spíše o jakýsi investiční nástroj s minimálním krytím rizika.

Případným ukončením takové smlouvy můžete tedy ušetřit na placeném pojistném, ale také na placení nákladů, které jsou se smlouvou spjaty. Navíc budete mít nárok i na odbytné, tedy získání prostředků, které jsou alokovány a zhodnocovány z té části platby, která nešla na krytí rizik či úhradu nákladů. Počítejte však s tím, že při předčasném výběru bude tato částka pravděpodobně nižší než ta, která byla zainvestována, a to z důvodu úhrady nákladů se smlouvou spojených.

Samozřejmě existují výjimky a některé investiční i kapitálové smlouvy jsou nastaveny dobře a svým klientům poskytnou zajímavou pojistnou ochranu i zhodnocení. Pokud vaše smlouva má správně nastavené i krytí rizik je potřeba si zodpovědět také následující otázky. Máte k dispozici dostatečný finanční polštář, který by vás ochránil v případě dlouhodobých zdravotních komplikací a pomohl se se situací lépe vypořádat? Má vaše rodina dostatek volných finančních prostředků, aby se dokázala vypořádat s výpadkem vašeho příjmu v případě vašeho úmrtí a pokrýt veškeré nutné výdaje? Chcete do těchto prostředků sahat v případě zdravotních komplikací? Neměly sloužit k něčemu jinému? Pokud se chystáte smlouvu jen ukončit, měli byste si na všechny tyto otázky v klidu odpovědět a popřemýšlet, zda ušetřené měsíční pojistné v řádech stovek až nižších jednotek tisíc za to stojí.

Než se rozhodnete smlouvu ukončit, dejte nám tedy chvilku, abychom se na vaši smlouvu podívali a poradíme vám, zda se ukončit vyplatí nebo se vyplatí ji ponechat či upravit.

Pokud chce být nadále pojištěni a svoje prostředky zhodnocovat nabízí se řešení pomocí kombinace rizikového životního pojištění a produktem umožňující pravidelnou investici. Toto řešení bývá zpravidla méně nákladné a v důsledky toho i výnosnější. Rádi vám původní smlouvu zkontrolujeme a dáme vám vědět, jaká kombinace produktů z hlediska pojistné ochrany a zhodnocování prostředků může být nejvýhodnější. Vezmeme v potaz všechny důležité věci, které je pro toto rozhodnutí zhodnotit, např.:

  • Nová smlouva již bude reflektovat změnu vašeho zdravotního stavu a prodělané nemoci či úrazy v období od sjednání původní smlouvy do uzavření té nové. V důsledku toho můžete být posouzeni jako více rizikoví klienti. V důsledku toho mohou být některá rizika, která původní smlouva kryje, vyloučena, může dojít k přirážce k pojistnému apod. Vše za vás s pojišťovnou vyjasníme na základě vašeho zdravotního dotazníku a zodpovíme, zda se ukončovat původní smlouvu vyplatí. Někdy může být nejlepším řešení původní smlouvu, ponechat beze změny nebo ji upravit a uzavřít k tomu smlouvu druhou.
  • Čekací doby. Pojišťovny je aplikují jako časové období mezi sjednáním smlouvy a hlášením pojistné události. Některá rizika jsou bez čekací doby (úrazy), jiná s několikaměsíční čekací dobou (závažná onemocnění) a další i s roční čekací dobou (invalidita). Tato doba vám při sjednání nové smlouvy opět poběží. Některé pojišťovny umí však přesjednat smlouvu i bez čekacích dob, jindy se vyplatí po přechodné období mít platné obě dvě smlouvy.
  • Dodanění uplatněných slev na dani z příjmu. Uplatňovali jste si z původní smlouvy daňová zvýhodnění. Pokud ano a smlouvu zrušíte, budete muset uplatněné slevy dodanit až za 10 let zpětně. Dokážeme vám však poradit, jak co nejefektivněji vyřešit i tuto záležitost.

Chcete-li, ať vám poradíme, co s původní smlouvu udělat, nahrajte nám ji, zeptáme se vás na pár informací o vaší současné životní situaci a poradíme, jak nejlépe postupovat.

Pokud jste přesvědčeni o tom, že je potřeba smlouvu ukončit, lze tak učinit třemi způsoby. Počítejte však s tím, že pokud budete mít o životní pojištění v budoucnu zájem, bude pojistka s přibývajícím věkem dražší a dražší. Možnosti, jak smlouvu ukončit:

  • Odstoupení – jestliže vám pojišťovna poskytla nepravdivé či neúplné údaje, které se týkají sjednaného produktu, máte právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nepravdivosti údajů dozvěděli.
  • Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy - toto právo má klient dané zákonem. Využijete v případě, kdy jste neuvážil všechna pro a proti, proč si smlouvu sjednat, jednal jste pod tlakem poradce, našel jste po uzavření výhodnější nabídku apod.
  • Výpověď ke konci pojistného období – v momentě, kdy se rozhodnete vypovědět pojistnou smlouvu, která již trvá déle než 2 měsíce, je nezbytné žádost o zrušení pojištění podat minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. Toto bývá většinou roční a počíná běžet dnem výročí uzavření smlouvy. Některé pojišťovny umožňují výpověď s 6týdenní vypovědí lhůtou kdykoli v období trvání smlouvy.
  • Ukončení dohodou – posledním možným způsobem, jak se zbavit nevýhodného životního pojištění, je ukončit jej na základě dohody. Pozor, k ukončení smlouvy dochází až ve chvíli, kdy vám pojišťovna potvrdí, že na dohodu o ukončení přistupuje. Není to její povinnost a může ji i zamítnout. Pak je potřeba využít výpověď ke konci pojistného období.

Nezapomeňte v dalším přiznání k dani z příjmu zohlednit v posledních 10 letech případně uplatněné slevy na dani, které jste z této pojistky uskutečnili.