1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

ETF fondy

Investice
ETF fondy

ETF fondy jsou stále populárnější. Investory lákají slibné výnosy, ale především nižší poplatky oproti podílovým fondům. V čem se vlastně liší?

ETF pochází z anglické zkratky Exchange Traded Fund. Z toho je patrné, že se jedná o fondy obchodovatelné na burze. Obchoduje se s nimi obdobně jako s jednotlivými akciemi. Rozdíl je v tom, že fond se skládá z desítek až tisíců podílů v různých společnostech, čímž diverzifikují riziko, které nese držitel jediného konkrétního cenného papíru.

ETF fond funguje tak, že nakoupí cenné papíry jím vytipovaných společností a následně sám vydá akcie, které jsou obchodovatelná na burze a kupujete si je vy jako investor.

Existuje velké množství různých ETF fondů s různým složením portfolia, rizikovostí i výnosností. Název a popis fondu vám napoví, do jakých oblastí, cenných papírů či indexů fond investuje.

  • Indexové ETF fondy - Fond obsahuje stejné složení akcií jako akciové indexy. Vlastně tedy kopírují složení nejznámějších akciových indexů. Vývoj fondu je tedy možné očekávat stejný jako je například vývoj indexu S&P 500, který kopíruje.

  • Sektorové ETF fondy - Fond investuje do cenných papírů společností působících v určitém odvětví (energetika, finance, technologie, medicína, obnovitelné zdroje apod.) nebo splňující podmínky definované například velikosti a potenciálu růstu společnosti (malé a střední podniky, podhodnocené akcie, společnosti od určité výše obratu apod.). Fungují podobně jako indexové fondy, jen nemusí žádný index kopírovat a složení si vytváří dle vlastního uvážení.

  • Fondy zaměřené dle typu CP, do kterého investují - Dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy, nemovitostní fondy, komoditní fondy apod. Investor si volí, jaké by mělo být složení jeho fondu z hlediska cenných papírů, finančních derivátů, popř. majetku.

Jaký je rozdíl oproti podílovému fondu? ETF fond je řízen pasivně, podílový fond je řízen aktivně. Podílový fond řídí aktivně manažeři, kteří rozhodují o tom, jaké cenné papíry nakoupit, jaké cenné papíry prodat, do jakých investovat více a do jakých méně. Podílový fond sám o sobě není na burze obchodovatelný. Investor si kupuje podílové listy, které odpovídají rostoucí nebo klesající hodnotě fondem držených CP. Vzhledem k tomu, že o fond se někdo aktivně stará bývá spojen s vyššími poplatky, a to jak poplatkem vstupním, poplatkem za správu (průběžný), tak někdy také výstupním poplatkem.

ETF fond aktivně řízen není. Řídí se pasivně vývojem cen jeho podkladových aktiv. Tím je možné ušetřit za poplatky spojené se správou fondu. Vstupní, průběžné i případné výstupní poplatky pak bývají výrazně nižší.

S Orbi můžete investovat pravidelně již od 500 Kč měsíčně. Chcete začít investovat formou ETF fondu? Orbi vám poradí jak.