7. 5. 2024

čas čtení: 3 minuty

Daňově odečitatelné životní pojištění

Daně
Investice
Pojištění
Daňově odečitatelné životní pojištění

V některých případech je možné část pojistného, které platíte za své životní pojištění, využít k daňovému odpočtu. Ročně tak můžete snížit daňový základ až o 48.000 Kč a snížit si tak daň až o 7.200 Kč. Je však nutné splnit stanovené podmínky.

Abyste mohli využít slevu na dani ze zaplaceného pojistného na životním pojištění, je nutné splnit následující podmínky:

  • Pojistník i pojištění je stejná osoba. Zároveň se jedná o toho, kdo si slevu na dani uplatňuje.
  • Pojištění musí obsahovat rezervotvornou složku. Tedy část pojistného, kterou pojišťovna zhodnocuje a je pojištěnému vyplacena při dožití předem stanoveného věku. V praxi se tak jedná o investiční nebo kapitálová životní pojištění. 
  • Životní pojištění musí být sjednáno minimálně na dobu 10 let a minimálně do 60 let věku pojištěného.
  • Není možné vybírat ani část z vytvořené rezervy v průběhu trvání smlouvy.
  • Minimální sjednaná pojistná částka na dožití je 40.000 Kč u smluv do 15 let a 70.000 Kč u smluv nad 15 let.
  • Odečíst od základu daně lze jen tu částku, kterou platíte na dožití nebo smrt. Pokud jsou na smlouvě pojištěna ještě jiná rizika (nemoci, úrazy), tak ty od základu daně odečíst nelze. Abyste to nemuseli počítat složitě sami, pojišťovna vám začátkem každého kalendářního roku vystaví přehled o daňové odečitatelnosti, kde je uvedeno, o jakou částku můžete svůj daňový základ ponížit.

Při splnění výše uvedených podmínek můžete při dožití (minimálně v 60 letech) vybrat jednorázově celý obnos nebo si od pojišťovny nechat vyplácet měsíční rentu. V případě úmrtí před koncem smlouvy je vyplacena vyšší z částek. Buď uvedené pojištění pro případ smrti, nebo aktuální hodnota smlouvy, to které je vyšší. 

Pokud se rozhodnete smlouvu předčasně ukončit a vybrat z ní své prostředky, počítejte s dodaněním.

Při předčasném ukončení smlouvy, na kterou jste uplatňovaly daňové úlevy, je nutné veškeré daňové odpočty dodanit, a to 10 let zpětně. Do daňového přiznání v následujícím roce musíte tedy svůj daňový základ navýšit o ponížení za celých 10 let zpětně. Finančnímu úřadu tedy vrátíte to, co jste v posledních 10 letech ušetřili. Pokud jste daňové úlevy využívali více než 10 let, tak na ty starší se už do dodaňování nevztahuje. 

Smluv můžete mít více, vklady na jednotlivé smlouvy se pro účely daňového odpočtu sčítají, a to i s odpočty u doplňkového penzijního spoření a dlouhodobého investičního produktu. Maximálně si tak základ daně vždy snížíte o 48 000 Kč za rok za všechny smlouvy dohromady.

Chcete zkontrolovat vaši smlouvu životního pojištění? Pošlete nám ji.