19. 4. 2024

čas čtení: méně než minuta

Potřebuji životní pojištění, i když mám majetek, který bych případně mohl prodat?

Životní pojištění
Pojištění
Majetek
Potřebuji životní pojištění, i když mám majetek, který bych případně mohl prodat?

I tak se může životní pojištění vyplatit, protože slouží k finančnímu zvládnutí životní situace rodiny, která nastane v důsledku vašeho úmrtí, onemocnění či zranění.

Samozřejmě je možné aktuální situaci řešit také prodejem svého majetku. Má to však několik ale.

  1. Původní účel majetku mohl být jiný, než řešit nenadálou situaci. Měl být budoucím zdrojem příjmu rodiny, měl být vaším příjmem ve stáří, měl být budoucím majetkem vašich dětí apod. Tím, že se tento majetek prodá, může rodina ztratit plánované finanční zajištění do budoucnosti.
  2. Jak rychle jste schopni svůj majetek zpeněžit? Především v případě nemovitostí může trvat měsíce, než se ji podaří prodat. Tento časový rámec nemusí odpovídat naléhavosti situace, ve které se rodina ocitne. Navíc prodej majetku v časovém presu se často realizuje za nižší cenu, což může znamenat ztrátu části hodnoty majetku.
  3. Jak dlouho bude trvat dědické řízení? V případě vašeho úmrtí může trvat i několik let, než bude dědické řízení skončeno a vaše rodina bude moci s vaším majetkem nakládat. Během této doby může rodina čelit finančním potížím a nedostatku prostředků na běžné výdaje.

Správně nastavené životní pojištění vám pomůže vyřešit všechny výše uvedené situace. Jeho původní účel je řešení nenadálých dopadů a nemusíte k tomu využívat jiného majetku či finančních produktů. Vyplacení pojistného plnění probíhá zpravidla v řádu týdnů. Pokud uvedete obmyšlenou osobu, není životní pojištění součástí dědického řízení a je v případě vaší smrti vyplaceno ihned uvedené osobě či osobám.

Životní pojištění by tedy mělo být vhodným doplňkem i v případě, že disponujete jiným hmotným či finančním majetkem. Tímto způsobem si můžete zajistit finanční stabilitu své rodiny a minimalizovat nejistotu v případě nečekaných událostí.

Rádi vám spočítáme, jak byste měli mít nastavené životní pojištění právě vy. Naše služby vám pomohou optimalizovat vaše finanční zajištění a poskytnout vám klid a jistotu pro budoucnost. Investování do životního pojištění je investicí do bezpečné budoucnosti vaší rodiny.

Aplikace Orbi optimální nastavení životního pojištění