1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Koho mám určit jako obmyšlenou osobu?

Pojištění
Životní pojištění
Pojistná událost
Koho mám určit jako obmyšlenou osobu?

Jedná se osobu, které připadne pojistné v případě vašeho úmrtí. Klienti zpravidla volí osobu jim blízkou (manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče).

Obmyšlená osoba je většinou fyzická (ale může být i právnická) osoba, kterou určuje pojistník. Má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Pokud obmyšlená osoba není na smlouvě uvedena, je pojistné plnění součástí dědického řízení, které může být ukončeno až v řádech měsíců nebo let. Obmyšlená osoba dostane své pojistné plnění většinou v řádu dnů až týdnů. Což se může hodit, pokud zemře živitel rodiny a co nejrychleji potřebujete finance na zabezpečení domácnosti.

Jakou osobu tedy určit? Je to čistě na vás, pokud máte rodinu, můžete určit například vašeho manžela či manželku, děti, či rodiče. Obmyšlenou osobu můžete ve smlouvě uvést jménem a datem narození, ale své příbuzné můžete ve smlouvě také určit pouze vztahem (manžel/ka, syn, dcera, matka, bratr, apod.). Pokud uvedete obmyšlenou osobu vztahem manžel/manželka, tak pokud se rozvedete a znovu oženíte či vdáte, smlouva se bude vždy vztahovat na vašeho současného partnera. Osobu můžete v průběhu pojištění kdykoliv změnit. Na smlouvě může být uvedeno i více obmyšlených osob a stanoven poměr v jakém si pojistné plnění rozdělí.

Máte-li zájem o sjednání životní pojištění nebo kontrolu vaší smlouvy, zda a jakou obmyšlenou osobu obsahuje, neváhejte využít aplikaci Orbi v sekci produkty nebo inspektor. Aplikace nebo naši experti vám se sjednáním smlouvy nebo s kontrolou jejího nastavení rádi pomohou.