1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Pojištění pro případ smrti

Životní pojištění
Pojištění
Pojištění pro případ smrti

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění pozůstalým v případě úmrtí pojištěné osoby.

Toho, kdo pojistnou částku obdrží, může pojistník sám určit při sjednávání smlouvy. Tato osoba nebo osoby se nazývají obmyšlené osoby. Pojišťovna pak plnění poskytne přímo jim. Nejsou-li uvedené, je pojistné plnění součástí dědického řízení.

Kdy se pojištění pro případ smrti vyplatí? Pokud je na vašem příjmu někdo závislý a/nebo splácíte úvěr. Máte-li partnera či děti, jejichž výdaje jsou hrazeny i z vašeho příjmu, pak jim toto pojištění dokáže příjem, o který vaším úmrtím přijdou, nahradit a mohou si tak udržet dosavadní životní standard.

Životní pojišťovny kryjí smrt, která nastala v důsledku onemocnění i úrazu. Pojišťovna Pillow a Slavia však nabízí pouze variantu smrti, která nastala v důsledku úrazu. Těch je oproti onemocněním jasná menšina. Ovšem pojistka je pak levnější.

Naše kalkulačka životního pojištění vypočítá optimální výši pojistné částky dle vaši aktuální rodinné i životní situace a zohlední i vaše příjmy, výdaje, úspory či nesplacené úvěry.

Žádné související články