16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Pojištění trvalých následků úrazu

Životní pojištění
Pojištění
Pojištění trvalých následků úrazu

Pojištění trvalých následků úrazu vám poskytne finanční pomoc v případě, že utrpíte vážné zranění s trvalými následky.

Když se stane úraz, který má za následek trvalé postižení, může to mít významný dopad na vaši schopnost pracovat a žít plnohodnotný život. Pojištění trvalých následků úrazu vám poskytne finanční podporu, která vám pomůže překonat těžkosti spojené s trvalým postižením.

Pojištění trvalých následků úrazu funguje tak, že vám pojišťovna vyplatí určitou částku peněz, která odpovídá závažnosti a druhu poranění. Tato částka je vyjádřena jako procento z uvedené pojistné částky. Například, pokud máte na smlouvě uvedenou pojistnou částku 1 milion Kč a utrpíte úraz, který vám způsobí trvalé následky, pojišťovna vám může vyplatit od 1 do několika set procent této částky, v závislosti na závažnosti úrazu. Pojišťovny tak u nejzávažnějších úrazů mohou vyplatit, až desetinásobek uvedené částky, tj. 10.000.000 Kč. Seznam trvalých poškození a procentuální vyjádření pojistného plnění jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách, které poskytuje pojišťovna.

Pojistná částka, kterou obdržíte, může být využita k různým účelům. Může sloužit k vyrovnání případného propadu vašeho příjmu, k pokrytí nákladů na úpravu bydlení a usnadnění vašeho každodenního života nebo jako finanční kompenzace za snížení společenského uplatnění.

Důležitá je doba, po jejímž uplynutí se teprve následky úrazu berou jako trvalé. Nejčastěji tato doba odpovídá 1 až 3 rokům od vzniku úrazu, kdy do jde k ustálení.

Abychom vám mohli doporučit ideálně nastavenou životní pojistku, Orbi vezme v úvahu vaši individuální situaci, životní styl a potřeby. Naše kalkulačka vám spočítá, jak mít svoje pojistku ideálně nastavenou.

Aplikace Orbi optimální nastavení životního pojištění