18. 4. 2024

čas čtení: 2 minuty

Pojištění invalidity

Životní pojištění
Pojištění
Pojištění invalidity

Invalidita je stav, který může vážně ovlivnit váš život a finanční stabilitu. Jedná se o snížení pracovního uplatnění, které je uznáno státními úřady.

Invalidita se dělí do tří stupňů podle závažnosti, která určuje, jak moc jste omezeni v uplatnění na pracovním trhu:

  • Invalidita 3. stupně: Pracovní schopnost je snížena o 70 % nebo více.
  • Invalidita 2. stupně: Pracovní schopnost je snížena o 50 až 69 %.
  • Invalidita 1. stupně: Pracovní schopnost je snížena o 35 až 49 %.

V ČR je aktuálně evidováno více než 415 tisíc příjemců invalidního důchodu. Příčinou invalidity je u 96 % z nich dlouhodobá nemoc, zatímco jen u 4 % pak úraz s trvalými následky.

Pojištění pro případ invalidity je klíčové pro finanční ochranu v případě snížení možnosti pracovního uplatnění. Pojistná částka, především pak v případě invalidity 2. a 3. stupně, měla být nastavena dostatečně vysoko, aby pomohlo udržet životní standard celé rodiny. Při stanovení částky byste měli vzít v úvahu následující aspekty:

  • Vyrovná nebo minimalizuje rozdíl příjmu mezi vaším současným příjmem a předpokládaným přiznaným invalidním důchodem
  • Splatí hypotéku nebo její podstatnou část. Hypotéka je vysokým finančním závazkem. Pojištění by mělo být schopno splatit zbývající výši úvěru nebo alespoň jeho podstatnou část. 
  • Uhradí výdaje domácnosti až na 1 rok. Pojištění by mělo poskytnout prostředky na pokrytí běžných výdajů domácnosti po dobu, kdy se rodina snaží zvládnout nové finanční podmínky.
  • Zaplatí výdaje dětí až do jejich dospělosti. Děti jsou na vašem příjmu zcela závislé. Výpadek vašeho příjmu má tedy vliv i na jejich životní standard. Vyplacené pojistné by tedy mělo být schopno uhradit jejich potřeby ideálně až do 26 let jejich věku.
  • Uhradí náklady na lepší léčbu. Invalidita bývá často spojena nejen s propadem příjmu, ale také s rostoucími náklady na nadstandardní léčbu, rehabilitace a pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovna. V některých případech je nutné počítat i s bezbariérovou přestavbou bydlení nebo pořízení speciálního automobilu.

Pokud si nejste jisti, jak správně nastavit své pojištění, můžete využít naší kalkulačku životního pojištění. Tato kalkulačka vezme v úvahu vaši současnou rodinnou a finanční situaci, včetně příjmů, výdajů, úspor a nesplacených úvěrů, a navrhne optimální výši pojistného plnění, která zajistí adekvátní finanční ochranu pro vás i vaše blízké v případě invalidity.

Aplikace Orbi optimální nastavení životního pojištění