1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Vybírám si prostředky ze spoření či investice. Co mám danit?

Daně
Investice
Spoření
Vybírám si prostředky ze spoření či investice. Co mám danit?

Výnosy ze spořících účtů, termínovaných vkladů, doplňkového penzijního spoření a stavebního spoření za vás uhradí přímo finanční instituce. Výnos z fondů či cenných papírů daníte v případě, že je nedržíte déle než 3 roky a vybíráte nad limit 100 tisíc Kč ročně.

Spořící účty a terminované vklady: U těchto typů investic se nemusíte zaobírat daňovým přiznáním, tyto příjmy jsou zdaněny automaticky přímo bankou, a to 15% srážkovou daní.

Stavební spoření: Výnosy, které vám stavební spoření přinese jsou daněny opět 15% srážkovou daní přímo stavební spořitelnou. Vy je tak do daňového přiznání neuvádíte.

Podílové fondy: Pokud prodáváte podílové listy je nutnost zahrnout skutečnost do daňového přiznání a můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Daň tak platíte z rozdílu mezi prodejní cenou a nákupní cenou vč. poplatků. Pokud ovšem podílové listy držíte déle než 3 roky, nebo jste v kalendářním roce odprodali podílové listy do max. hodnoty 100 tisíc Kč (ovšem jedná se o celkový objem, nikoli jen zisk), je tento příjem od daně osvobozen a není nutné jej uvádět v daňovém přiznání.

Akcie a dluhopisy: Pokud se jedná o prodej akcií či dluhopisů, příjem je nutný přiznat v daňovém přiznání za stejných podmínek jako u podílových fondů. Ovšem co se týká dividend, i ty se daní 15% srážkovou daní. Tu odvádí přímo společnost, která vám dividendu vyplácí a vy už se tak nemusíte o nic starat. To ovšem jen pokud se jedná o emitenta se sídlem v ČR. Co se týče vyplacených dividend a úroků ze zahraničí, jsou většinou daněny dvakrát. U zdroje, tedy v zahraničí, a zároveň v ČR, kde máte povinnost je uvést do daňového přiznání. Můžete si ovšem odečíst jako náklad již zaplacenou daň v zahraničí.

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění: Případnou 15% srážkovou daň za vás opět odvádí přímo penzijní společnost a vy se tak nemusíte o nic starat. Zdanění podléhají výnosy ze státního příspěvku a příspěvku účastníka (samotné příspěvky se nedaní), příspěvky zaměstnavatele i výnosy z nich. Existují však situace, kdy vám může být daň zcela odpuštěna, a to z veškerých výnosů i z příspěvků zaměstnavatele. Žádná daň vám není srážena v případě, že spoříte minimálně do 60 let a minimálně po dobu 60 měsíců a zároveň zvolíte výplatu formou měsíční "starobní" penze na dobu minimálně 10 let. Penzijní společnost vám vyplácí každý měsíc sumu, která odpovídá dohodnuté délce čerpání a částce, která je na vašem penzijním účtu naspořena. Zdanění samotného příspěvku zaměstnavatele nebude daněno, pokud svou smlouvu neukončíte předčasně a splníte spoření min. do 60 let a spořit budete alespoň 5 let.