1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Odpočet daní u DPS

Důchod
Spoření
Investice
Odpočet daní u DPS

Doplňkové penzijní spoření i předchozí penzijní připojištění umožňuje všem občanům bez ohledu na věk, (založit jej tedy mohou i rodiče svým nezletilým dětem) odkládat a zhodnocovat prostředky na důchod.

Účastník spoření má kromě zhodnocování vlastních vkladů také možnost využít státní příspěvek, daňové výhody i příspěvek od zaměstnavatele.

Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 300 Kč. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše příspěvku účastníka – maximální výše státního příspěvku dosáhnete při spoření 1 000 Kč měsíčně a více. Příspěvek pak činí 230 Kč každý měsíc, tedy až 2 760 Kč ročně. Tento státní příspěvek je osvobozen od daně.

Od 1. 7. 2024 se výše státní příspěvku upravuje. Maximální státní příspěvek bude dosahovat 340 Kč měsíčně při vkladu účastníka ve výši 1.700 Kč. Ročně tak státní příspěvek může dosáhnout až 4.080 Kč. Dolní hranice pro získání státní příspěvku se pak zvyšuje z 300 Kč na 500 Kč.

Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky se nedaní a ani z nich do 50 000 kč ročně zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele jsou jím poskytované příspěvky v jakékoliv výši daňově uznatelným nákladem. Tento limit se sčítá za příspěvky zaměstnavatele na DPS, dlouhodobý investiční produkt (DIP) a investiční životní pojištění.

Další úspora na daních je možná uplatněním odpočtu daně z vámi zaplacených příspěvků nad 1 000 Kč, a to až do výše 3.000 Kč měsíčně.

Př: Při měsíční úložce 3 000 Kč (36 000 Kč ročně): Ze základu daně je možné odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší 1 000 Kč (tedy 24 000 Kč ročně). Při 15% sazbě daně z příjmu je tak možné získat úsporu na dani z příjmu až 3 600 Kč ročně. Do tohoto vkladu se nepočítají příspěvky od zaměstnavatele, ale pouze ty vámi zaplacené.

Od 1. 1. 2024 se mění pravidla daňových úlev. Stále platí, že si můžete odečíst platby nad 1.000 Kč až do ročního souhrnu 24.000 Kč, čímž získáte daňovou úlevu 3.600 Kč. S příchodem dlouhodobého investičního produktu (DIP) však nově platí, že si můžete odečíst od základu daně max. 48.000 Kč za DPS, DIP a investiční životní pojištění dohromady.

Od 1. 7. 2024 se navíc u DPS mění částka, za kterou obdržíte maximální státní příspěvek, a to na 1.700 Kč. Budete-li chtít nadále využívat maximální daňovou úlevu z DPS, budete tak muset od 1. 7. zvýšit svůj příspěvek na 3.700 Kč měsíčně.