16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Odpočet daní u DPS

Důchod
Spoření
Investice
Odpočet daní u DPS

Doplňkové penzijní spoření i předchozí penzijní připojištění umožňuje všem občanům bez ohledu na věk, (založit jej tedy mohou i rodiče svým nezletilým dětem) odkládat a zhodnocovat prostředky na důchod.

Účastník spoření má kromě zhodnocování vlastních vkladů také možnost využít státní příspěvek, daňové výhody i příspěvek od zaměstnavatele.

V roce 2024 nastaly změny v penzijním spoření. Níže tedy uvádíme ty platné již po změně.

Nárok na státní příspěvek má účastník při měsíčním příspěvku minimálně 500 Kč. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše příspěvku účastníka – maximální výše státního příspěvku dosáhnete při spoření 1.700 Kč měsíčně a více. Příspěvek pak činí 340 Kč každý měsíc, tedy až 4.080 Kč ročně. Tento státní příspěvek je osvobozen od daně.

Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky se nedaní a ani z nich do 50 000 kč ročně zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele jsou jím poskytované příspěvky v jakékoliv výši daňově uznatelným nákladem. Tento limit se sčítá za příspěvky zaměstnavatele na DPS, dlouhodobý investiční produkt (DIP) a investiční životní pojištění.

Další úspora na daních je možná uplatněním odpočtu daně z vámi zaplacených příspěvků nad 1.700 Kč, a to až do výše 5.700 Kč měsíčně.

Př: Při měsíční úložce 5.700 Kč (68.400 Kč ročně): Ze základu daně je možné odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší 1.700 Kč (tedy 48.000 Kč ročně). Při 15% sazbě daně z příjmu je tak možné získat úsporu na dani z příjmu až 7.200 Kč ročně. Do tohoto vkladu se nepočítají příspěvky od zaměstnavatele, ale pouze ty vámi zaplacené.

 S příchodem dlouhodobého investičního produktu (DIP) však nově platí, že si můžete odečíst od základu daně max. 48.000 Kč za DPS, DIP a investiční životní pojištění dohromady.