1. 2. 2024

čas čtení: 4 minuty

Chci zrušit smlouvu rizikového životního pojištění

Pojištění
Životní pojištění
Chci zrušit smlouvu rizikového životního pojištění

Ukončení životního pojištění s sebou nese několik otázek, které je dobré si zodpovědět předtím, než smlouvu ukončíte.

První z otázek je druh smlouvy, kterou máte uzavřenou. Jedná se o rizikové životní pojištění nebo investiční či kapitálové životní pojištění, které kromě případné pojistné ochrany umožňuje i tvorbu kapitálu?

Druhou pak je důvod ukončení smlouvy? Našli jste výhodnější nabídku? Potřebujete ušetřit v rodinném rozpočtu nebo naopak chcete vybrat prostředky, které jsou na smlouvě zhodnocovány?

Zde si povíme o smlouvě rizikového životního pojištění BEZ rezervotvorné složky. Chcete-li ukončit smlouvu investičního, kapitálového či obdobného životního pojištění pokračujte níže souvisejícím článkem “Chci zrušit smlouvu investičního či kapitálového životního pojištění.”

Pokud je smlouva rizikového životního pojištění správně nastavena, tak slouží k tomu, aby chránila vás a vaši rodinu v případě nenadálých, a především dlouhodobých zdravotních komplikací, které zapříčiní pokles vašich příjmů. Veškeré pojistné, které zaplatíte, tedy odpovídá poskytnuté pojistné ochraně.

Případným ukončením smlouvy, tak nezískáte žádné finanční prostředky a jedinou výhodou je úspora za placené pojistné. Máte však k dispozici dostatečný finanční polštář, který by vás ochránil v případě dlouhodobých zdravotních komplikací a pomohl se se situací lépe vypořádat? Má vaše rodina dostatek volných finančních prostředků, aby se dokázala vypořádat s výpadkem vašeho příjmu v případě vašeho úmrtí a pokrýt veškeré nutné výdaje? Chcete do těchto prostředků sahat v případě zdravotních komplikací? Neměly sloužit k něčemu jinému? Pokud se chystáte smlouvu jen ukončit, měli byste si na všechny tyto otázky v klidu odpovědět a popřemýšlet, zda ušetřené měsíční pojistné v řádech stovek až nižších jednotek tisíc za to stojí.

Jiná situace nastává v případě, pokud máte pocit, že vás jiná pojišťovna může pojistit za lepších podmínek nebo jste v původní pojišťovnu ztratili důvěru. Rádi vám původní smlouvu zkontrolujeme a dáme vám vědět, zda vás opravdu jiná pojišťovna pojistí výhodněji. Dejte nám chvilku, ať se vám na starou smlouvu podíváme a poradíme vám, co s ní dělat. S jejím ukončením proto nespěchejte. Vezmeme v potaz všechny důležité věci, které je pro toto rozhodnutí zhodnotit, např.:

  • Nová smlouva již bude reflektovat změnu vašeho zdravotního stavu a prodělané nemoci či úrazy v období od sjednání původní smlouvy do uzavření té nové. V důsledku toho můžete být posouzeni jako více rizikoví klienti. Takže některá rizika, která původní smlouva kryje, mohou být vyloučena, může dojít k přirážce k pojistnému apod. Vše za vás s pojišťovnou vyjasníme na základě vašeho zdravotního dotazníku a zodpovíme, zda se ukončovat původní smlouvu vyplatí. Někdy může být nejlepším řešení původní smlouvu, ponechat beze změny nebo ji upravit a uzavřít k tomu smlouvu druhou.
  • Čekací doby. Pojišťovny je aplikují jako časové období mezi sjednáním smlouvy a hlášením pojistné události. Některá rizika jsou bez čekací doby (úrazy), jiná s několikaměsíční čekací dobou (závažná onemocnění) a další i s roční čekací dobou (invalidita). Tato doba vám při sjednání nové smlouvy opět poběží. Některé pojišťovny umí však přesjednat smlouvu i bez čekacích dob, jindy se vyplatí po přechodné období mít platné obě dvě smlouvy.

Chcete-li, ať vám poradíme, co s původní smlouvu udělat, nahrajte nám ji, zeptáme se vás na pár informací o vaší současné životní situaci a poradíme, jak nejlépe postupovat.

Pokud jste přesvědčeni o tom, že je potřeba smlouvu ukončit, lze tak učinit třemi způsoby. Počítejte však s tím, že pokud budete mít o životní pojištění v budoucnu zájem, bude pojistka s přibývajícím věkem dražší a dražší. Možnosti, jak smlouvu ukončit:

  • Odstoupení – jestliže vám pojišťovna poskytla nepravdivé či neúplné údaje, které se týkají sjednaného produktu, máte právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od chvíle, kdy jste se o nepravdivosti údajů dozvěděli.
  • Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy - toto právo má klient dané zákonem. Využijete v případě, kdy jste neuvážil všechna pro a proti, proč si smlouvu sjednat, jednal jste pod tlakem poradce, našel jste po uzavření výhodnější nabídku apod.
  • Výpověď ke konci pojistného období – v momentě, kdy se rozhodnete vypovědět pojistnou smlouvu, která již trvá déle než 2 měsíce, je nezbytné žádost o zrušení pojištění podat minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období. Toto bývá většinou roční a počíná běžet dnem výročí uzavření smlouvy. Některé pojišťovny umožňují výpověď s 6týdenní vypovědí lhůtou kdykoli v období trvání smlouvy.
  • Ukončení dohodou – posledním možným způsobem, jak se zbavit nevýhodného životního pojištění, je ukončit jej na základě dohody. Pozor, k ukončení smlouvy dochází až ve chvíli, kdy vám pojišťovna potvrdí, že na dohodu o ukončení přistupuje. Není to její povinnost a může ji i zamítnout. Pak je potřeba využít výpověď ke konci pojistného období.