1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Vlastním nemovitost

Odpovědnost
Pojištění
Bydlení
Vlastním nemovitost

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, tak již dobře víte, že to kromě radosti přináší i celou řadu starostí. S některými z nich vám dokáže pomoc vhodně nastavené pojištění.

Je rozdíl, zda ve vlastněné nemovitosti bydlíte nebo ji pronajímáte. Pokud v nemovitosti zároveň žijete je vhodné mít vzhledem k vlastněné a užívané nemovitosti sjednané pojištění nemovitosti, domácnosti i pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Pojištění nemovitosti kryje případné škody, které jsou způsobeny na vašem majetku v důsledku nahodilé události. Typicky se jedná o požár, výbuch, úder blesku či pád letadla. Můžete si však zvolit různá připojištění a ochranu svého majetku tak rozšířit i proti záplavě či povodni, zatečení atmosférických srážek, poškození vandalem, poškození fasády, rozbití oken a další.

Pojištění domácnosti kryje případné škody, které vzniknou na vnitřním vybavení. Pokud v nemovitosti žijete, pojištění domácnosti by mělo být samozřejmostí. Pokud ji pronajímáte, je otázkou, zda je vybavení vaše nebo vašeho nájemce. Pokud vaše, s pojištěním domácnosti neváhejte. Pokud je vybavení nájemce, pak by měl mít pojištění domácnosti sjednané on. Podobně jako v případě pojištění nemovitosti můžete i zde volit kromě základních rizik také různá připojištění - odcizení, záplava, povodeň, zatečení srážek, vodovodní škody a další.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti lze sjednat jako připojištění v pojištění nemovitosti. Za svou nemovitost odpovídáte. Pojištění této odpovědnosti vám kryje škody, které by mohly vzniknout třetí osobě právě v důsledku vlastnictví nemovitosti. Například z vaší střechy spadne střešní taška a někoho zraní nebo poškodí zaparkovaný automobil, z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek, na chodníku před vaším domem někdo uklouzne, zlomí si nohu a nebude moct pracovat apod.

Nechte si spočítat pojištění vašeho majetku. Zvolte si správný rozsah. Přidat můžete také pojištění občanské odpovědnosti. A to pro případ, kdybyste vy, další členové vaší domácnosti či váš mazlíček nedbalostí či neúmyslně způsobili škodu na zdraví či majetku někoho jiného.