1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Vytopil mě soused. Co mám dělat a kdo mi škodu uhradí?

Bydlení
Odpovědnost
Pojištění
Vytopil mě soused. Co mám dělat a kdo mi škodu uhradí?

Vytopení sousedního bytu je nepříjemné pro obě strany. Může vzniknout nepozorností souseda, ale také poruchou či únavou materiálu. Škodu vám musí uhradit viník. Případně můžete využít svého pojištění a škodu po viníkovi bude vymáhat naše pojišťovna.

Mezi nejčastější příčiny vytopení sousedního bytu patří prasklé vodovodní trubky, přívod či odvod vody k pračce, porucha kohoutku, radiátoru nebo jen nepozornost kdy dojde k přetečení umyvadla či vany.

Co dělat, pokud vás soused vytopil?

  1. Zajistěte, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody a zvyšování způsobené škody. Zjistěte u souseda, zda o závadě ví a zastavil přívod vody či závadu již odstranil, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody. Pokud soused není doma, obraťte se na správce budovy a zastavte centrální přívod vody. Není-li to možné, kontaktujte policii a havarijní službu. Ta může za asistence policie vniknout do sousedova bytu a zabránit tak dalším škodám.
  2. Všechny škody zdokumentujte. Nafoťte rozsah poškození a všechny poškozené věci. Pokud je to možné, zdokumentujte také důvod úniku vody. Pokud máte své bydlení pojištěno, kontaktuje pojišťovnu a postupujte dle jejich pokynů. Je možné, že se na rozsah poškození přijede podívat i likvidátor. Pokud má soused pojištění občanské odpovědnosti, ať kontaktuje také svoji pojišťovnu.
  3. Ukliďte a domácnost vysušte. Doporučujeme hodně větrat a zároveň topit. Přestože se to jeví jako nehospodárné, dosáhnete takto nejrychlejšího vysušení zdí i nábytku. Obzvláště na mokrých zdech a omítkách má tendenci se velmi rychle tvořit plíseň.

Škodu, která vznikla může uhradit sousedova nebo vaše pojišťovna. Pokud má soused sjednané pojištění občanské odpovědnosti, které kryje i tento typ způsobené škody, tak nahlásí pojistnou událost a pojišťovna mu s úhradou způsobené škody pomůže.

Pokud soused pojištění občanské odpovědnosti sjednané nemá, pomůže vám vaše pojišťovna, a to v případě, že máte sjednáno pojištění nemovitosti a domácnosti. Z pojištění nemovitosti budou uhrazeny škody na zdech, omítkách, stropu či podlaze. Z pojištění domácnosti pak na poškozeném nábytku, elektronice a jiném vybavení. Pojišťovna vám uhradí škodu, kterou únik vody způsobil. Následně pak může uhrazenou škodu vymáhat po sousedovi.

Pokud nemáte pojištění ani vy, ani soused, budete se muset dohodnout na způsobu řešení. Pokud se jedná o vinu souseda, má povinnost uvést vaše bydlení do původního stavu či vám způsobenou škodu finančně nahradit. Případnou dohodu sepište se sousedem písemně, aby se předešlo možným budoucím sporům. Pokud soused vinu odmítá a vy jste o jeho vině přesvědčeni, nezbyde nic jiného než případ řešit prostřednictvím žaloby o náhradu škody.

Může se také stát, že došlo k prasknutí trubky ve společných prostorách budovy. Pak je potřeba situaci řešit s SVJ.

Abyste předešli konfliktům při řešení vytopení bytu sousedem, doporučujeme mít sjednané kvalitní pojištění nemovitosti i domácnosti. Abyste nemuseli platit vy, pokud by se povedlo někoho vytopit vám, doporučujeme pojištění občanské odpovědnosti. Orbi vám se sjednáním těchto pojistek pomůže.