1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Mám nemovitost. Jak danit výnosy, které z ní plynou?

Daně
Bydlení
Majetek
Mám nemovitost. Jak danit výnosy, které z ní plynou?

Příjmy, které z nemovitosti získáte mohou být dvojí povahy - průběžné (nemovitost pronajímáte) nebo jednorázové (nemovitost jste prodali). Daníte tak příjmy z pronájmu, z prodeje nemovitosti či odvádíte samotnou daň z nemovitosti.

Příjmy z pronájmu nemovitosti: Tyto příjmy je potřeba uvést v DP. Můžete však využít 30% paušál či uplatnit reálné výdaje, které vám mohou daň snížit až na nulu. Daň platíte z rozdílu mezi příjmy a uplatněnými výdaji. 

Prodej nemovitost: Jste osvobozeni od daně, pokud nemovitost vlastníte 5 let a déle a nabyli jste ji před rokem 2021. U nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021 musíte splnit 10leté vlastnictví. Jsou zde ale další výjimky jako například použití peněz pro vlastní bydlení nebo získání nemovitosti v dědictví (pokud příbuzný podmínky splnil). Pokud však podmínky nesplňujete, musíte příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit. Oproti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.

Daň z nemovitosti: Dále je potřeba také každoročně hradit daň z nemovitých věcí. Když nabydete nemovitost, budete muset podat daňové přiznání. To se podává totiž vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník a stačí ho tedy vyplnit a odeslat pouze jednou. Finanční úřad vás pak už automaticky každoročně vyzve k zaplacení příslušné částky a nové přiznání je třeba podat pouze v případě, že u vaší nemovitosti dojde k nějakým podstatným změnám (například se přístavbou zvýší podlahová plocha).