1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jak pojistit nemovitost, kterou pronajímám?

Bydlení
Pojištění
Majetek
Jak pojistit nemovitost, kterou pronajímám?

Jste-li vlastníkem nemovitosti je vhodné si tento majetek pojistit, abyste o něj v případě pojistné události nepřišli. V případě pronajímané nemovitosti byste zároveň přišli o příjmy, které z nájmu plynou. Volte vždy pojištění nemovitosti. Pokud jej pronajímáte i s vybavením, sjednejte si navíc i pojištění domácnosti.

V případě, že využíváte nemovitost k pronájmu je více než vhodné mít ji pojištěnou. Přece jen ji bude užívat někdo, koho neznáte zcela dokonale a můžete jen doufat, že se k majetku bude chovat jako k vlastnímu a předcházet možným rizikům. Mezi ta, která mohou vzniknout i bez zanedbání kohokoli, patří nejčastěji požár, výbuch, záplava, povodeň, prasknutí vodovodní trubky, poškození vandalem a celá řada dalších. Zároveň byste jako majitel měl mít také pojištěnou odpovědnost vlastníka za škody způsobené držbou nemovitosti.

V případě pojištění domácnosti je potřeba zohlednit, zda pronajímáte domácnost vybavenou vlastním nábytkem, elektronikou, spotřebiči, nádobí apod., které bude nájemce využívat. Pokud ano, doporučujeme, abyste si sjednal pojištění domácnosti sám. V případě pojistné události, bude vaše vybavení zaplaceno z pojistky a nenastane žádné dohadování s nájemníkem o úhradě škody.

V případě, že pronajímáte nemovitost nevybavenou nebo vybavenou jen základně či zčásti, doporučujeme uvést do nájemní smlouvy, které věci přenecháváte nájemci k užívání a stanovit, že povinností vyplývající z nájemní smlouvy je pro nájemce sjednání pojištění domácnosti. Pak není nutné, abyste si pojištění domácnosti sjednával ještě vy. I tak však zvažte, zda výše ročního pojistného není dostatečně přijatelná pro to, aby nebylo lepší si sjednat pojištění domácnosti pro vlastní vybavení sám. Vyhnete se tak případným sporům v okamžiku, kdy by měl nájemce domácnost podpojištěnou nebo povinnost sjednat si pojištění nesplnil.

Některé pojišťovny nabízejí také pojištění ušlého zisku pronajímatele. To vám kryje (do stanoveného limitu) ušlý zisk z důvodu nemožnosti pronajímat domácnost po dobu odstraňování následků pojistné události.

Rádi vám spočítám pojistku pro vaši pronajímanou nemovitost a porovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven.