1. 2. 2024

čas čtení: 3 minuty

Rozvádím se - na co myslet?

Pojištění
Hypotéka
Rozvod
Rozvádím se - na co myslet?

V případě rozvodu je potřeba myslet na spoustu věcí. My vám poradíme, na co si dát pozor v případě vašich pojistných, úvěrových, investičních a dalších finančních smluv.

Níže naleznete detailněji popsaný způsob postupu k jednotlivým smlouvám. Dejte si hlavně pozor na to, jakou máte uvedenou obmyšlenou či určenou osobu na vašich smlouvách.

Rizikové životní pojištění

 • Máte na smlouvě uvedenou obmyšlenou osobu? A není tam náhodou jménem uveden váš bývalý manžel nebo manželka? V případě vašeho úmrtí by tak obnos z pojistného plnění získal právě bývalý partner. Pokud o to nestojíte, požádejte pojišťovnu o změnu či vymazání obmyšlené osoby.
 • Jste na smlouvě životního pojištění mezi pojištěnými osobami vy i bývalý manžel/manželka? Doporučujeme požádat pojišťovnu o rozdělení smluv a každý můžete pokračovat ve svém pojištění.
 • Se změnou vaší rodinné situace doporučujeme také původní smlouvu zrevidovat, aby její nastavení odpovídalo vaši aktuální životní situaci.

Rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové)

 • Produkt nebývá posuzován ve společném jmění manželů, protože je veden na konkrétní RČ. Pokračovat v něm tedy bude osoba, která je vedena jako pojistník a bude ji také připadat případné odbytné při ukončení či dožití smlouvy. Pokud jste však produkt měli jako společný a společně na něj přispívali (ze společného rozpočtu), bude tuto skutečnost nutné prokázat u rozvodového soudu a pak by mohl být vypořádán v rámci SJM.
 • Opět si pohlídejte obmyšlenou osobu, aby odpovídala vašemu aktuálnímu zájmu, kdo má získat smluvené pojistné plnění nebo odbytné v případě vašeho úmrtí.

Pojištění vozidel

 • Zkontrolujte, zda bude po vypořádání majetku a získání vlastnictví vozidla jedním z manželů odpovídat uzavřená pojistná smlouva. Zda tedy pojistník a pojištěný odpovídá aktuálnímu majiteli. Pokud ne, je potřeba smlouvu ukončit z důvodu změny vlastníka a uzavřít novou.

Pojištění majetku

 • Zkontrolujte, zda bude po vypořádání majetku a získání vlastnictví nemovitosti a domácnosti jedním z manželů odpovídat uzavřená pojistná smlouva. Zda tedy pojistník a pojištěný odpovídá aktuálnímu majiteli. Pokud ne, je potřeba smlouvu ukončit z důvodu změny vlastníka a uzavřít novou.

Penzijní připojištění (Doplňkové penzijní spoření)

 • Produkt nebývá posuzován ve společném jmění manželů, protože je veden na konkrétní RČ. Pokračovat v něm tedy bude osoba, která je vedena jako účastník a bude ji také připadat případné odbytné při ukončení smlouvy nebo investované prostředky při dožití věku 65 let včetně zhodnocení a příspěvků zaměstnavatele. Pokud jste však produkt měli jako společný a společně na něj přispívali (ze společného rozpočtu), bude tuto skutečnost nutné prokázat u rozvodového soudu a pak by mohl být vypořádán v rámci SJM.
 • Podobně jako je v případě životního pojištění stanovována obmyšlená osoba, může být v případě penzijních produktů stanovena určená osoba, která by měla v případě vašeho úmrtí nárok na odbytné (současnou hodnotu naspořených prostředků). Pokud je touto osobou váš bývalý partner, zvažte jeho změnu.

Hypoteční úvěr

 • Majetek i závazky, které jsou součástí SJM se řeší v rámci rozvodového řízení. Spolu s vyrovnáním majetkovým, tak dojde pravděpodobně i k úpravě hypoteční smlouvy, ze které se jeden z manželů vyváže a bude ji splácet ten druhý.

Spotřebitelské úvěry

 • Obdobně jako u hypotéky. Existuje však možnost, že zbývající část spotřebitelského úvěru mohou splácet oba manželé, protože z něj byl pořízen majetek, který po rozvodu připadne do vlastnictví oběma.

Stavební spoření

 • Produkt nebývá posuzován ve společném jmění manželů, protože je veden na konkrétní RČ. Pokračovat v něm tedy bude osoba, která je vedena jako účastník a bude ji také připadat suma naspořených prostředků nebo úvěr ze smlouvy plynoucí. Pokud jste však produkt měli jako společný a společně na něj přispívali (ze společného rozpočtu) nebo z něj čerpali, bude tuto skutečnost nutné prokázat u rozvodového soudu a pak by mohl být vypořádán v rámci SJM.

Investiční smlouvy

 • Prostředky vydělané před vznikem manželství jsou ve výlučném vlastnictví toho z manželů, který je investováním získal.
 • Prostředky nabyté a investované během manželství pak spadají do SJM a jsou tedy předmětem dělení v případě rozvodu. Roli hraje také původ investovaných prostředků. Investoval-li například jeden z manželů prostředky, které získal dědictvím či darem (tato nabytí nespadají do SJM) náleží investované prostředky pouze jemu. Výnosy z nich plynoucí jsou však již společným jměním a do děleného majetku by se měly počítat.