1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Rozvádíme se - co s hypotékou?

Rozvod
Majetek
Hypotéka
Rozvádíme se - co s hypotékou?

Pokud se rozvádíte a splácíte společně hypotéku, bude nutné se domluvit na řešení celé situace, případně požádat o rozhodnutí soud. Nemovitost můžete prodat nebo splácet hypotéku dál společně či ji bude splácet jen jeden z manželů.

V takové chvíli je potřeba zvolit jednu z níže uvedených možností, jak situaci ohledně hypotéky a bydlení vyřešit.

  1. Prodej nemovitosti a předčasné splacení úvěru. Dohodnete se na prodeji nemovitosti. Z příjmů se pak předčasně splatí hypoteční úvěr a případný přebytek si bývalí manželé rozdělí v rámci SJM. Pokud by příjem z prodeje nedostačoval na splacení celé hypotéky, bude zbytek vstupovat do rozdělení společného jmění jako dluh a vstoupí do majetku jednoho z manželů nebo jej budou splácet dále společně. Nevýhodou mohou být poplatky za předčasné splacení úvěru mimo období konce fixace nebo aktuální situace na trhu, kdy období rozvodu trefí moment, kdy ceny nemovitostí poklesly a ta dotčená je tak prodávána se ztrátou nebo nižším než předpokládaným ziskem.
  1. Prodej nemovitosti a převedení hypotečního úvěru na kupujícího. Pokud se vám podaří najít vhodného kupce (který bude mít zájem o převzetí hypotéky za vámi sjednaných podmínek a bude pro banku dostatečně bonitní), je možné prodat vaši nemovitost včetně zatížení hypotečním úvěrem, který bude splácet nový majitel. Výtěžek z prodeje si pak manželé rozdělí v rámci vypořádání SJM. Najít takové kupce nebývá snadné a cena prodávané nemovitosti tak bývá o něco nižší.
  1. Hypotéku splácí bývalí manželé i nadále společně. Řešení, které mohou využít partneři, jenž se rozcházejí v dobrém a jsou schopni se rozumně dohodnout. Využijí například, pokud o uvažují o nemovitosti jako o investici do budoucna, kterou plánují jednou pro využití jejich potomky. Jeden z bývalých manželů může navíc nemovitost nadále užívat (zpravidla za úplatu druhému z partnerů či v rámci vypořádání ostatního majetku a dluhů). Nevýhodou je, že oba partneři jsou vedeni jako dlužníci. Pokud by chtěli řešit bytovou potřebu v budoucnu pomocí hypotečního úvěru, bude jim banka započítávat i původní úvěr a na novou hypotéku tak bude obtížnější dosáhnout. Ne při každém rozchodu je také možné takovou domluvu mezi oběma partnery realizovat a v budoucnu ji oběma stranami dodržovat.
  1. Jeden z partnerů se z hypotéky vyváže a dále ji splácí jen ten druhý. Ten, který má hypotéku splácet, musí být sám o sobě pro banku dostatečně bonitní, aby banka na tento způsob přistoupila. Bonitu může snížit také třeba nově placené výživné. Ve splácení tak pokračuje jen jeden z partnerů a druhý je tohoto dluhu zbaven, což mu dává větší možnost při žádosti o úvěr v budoucnu.