1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Potřebuji vypořádat majetkový podíl po rozvodu

Majetek
Hypotéka
Bydlení
Potřebuji vypořádat majetkový podíl po rozvodu

Po rozvodu manželství je mimo jiné nutné vypořádat podíl společného jmění manželů. Zajistit tedy rozdělení majetku a dluhů mezi oba bývalé manžele.

Toto rozdělení může být stanoveno následujícími způsoby: - písemně se na něm manželé dohodnou ještě za trvání manželství; - dohodou manželů do 3 let od rozvodu manželství (pokud se vypořádává nemovitost, musí být dohoda písemná); - rozhodnutím soudu, pokud manželé požádají do 3 let od rozvodu soud o rozdělení majetku; - rozhodnutím soudu v souladu se zákony, pokud manželé o rozhodnutí nepožádají ani do 3 let neuzavřou příslušnou dohodu.

Zatímco movitý majetek je možné rozdělovat snadněji u nemovitosti, kterou manželé využívali společně to již bývá složitější. Její hodnota zpravidla převyšuje hodnotu ostatního majetku a chce-li jeden z manželů si vlastnictví nemovitosti ponechat musí toho druhého tzv. vyplatit. Hodnota nemovitostí se však pohybuje v jednotkách až desítkách milionů, a ne každý má polovinu této částky na účtu, aby mohl podíl s druhou stranou vypořádat.

Řešením je vzít si hypotéku za účelem majetkového vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. Kdy a jak o ni žádat?

Důležité je, aby bylo rozvodové řízení ukončeno a bývalí manželé měli uzavřenou dohodu o vypořádání majetku nebo pravomocné rozhodnutí soudu o jeho rozdělení. Z nich je patrné, kdo se stane jediným vlastníkem nemovitosti a v jaké výši musí druhého z partnerů vyplatit. V tu chvíli je možné zažádat o hypoteční úvěr právě za tímto účelem. Jeho schvalování bude probíhat podobně jako u standardního hypotečního úvěru. Banku bude zajímat jeho výše, znalecký odhad hodnoty nemovitosti, příjmy a výdaje žadatele apod.

Komplikovanější situace by mohla nastat pokud je již nemovitost zatížena hypotečním úvěrům, který manželé společně spláceli. K tomu více v souvisejícím článku.

Rádi vám spočítáme hypotéku za účelem vypořádání společného jmění manželů.