1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Chci si vytvořit svou vlastní rentu

Investice
Důchod
Chci si vytvořit svou vlastní rentu

Pozice rentiéra, kterému plynou příjmy pasivně, je velice příjemná. Je však potřeba na tuto možnost myslet včas, aby renta mohla být v budoucnosti čerpána.

Rentou rozumíme příjem, ke kterému nemusíte vykonávat soustavnou aktivitu. Může se jednat o příjmy z pronájmu, o příjmy z podniku, který vlastníte, ale defacto neřídíte nebo o příjmy ze zhodnocovaného finančního majetku.

Podíváme se spolu na poslední příklad. Jste v aktivním věku a lákala by vás myšlenka pravidelné renty k vašemu starobnímu důchodu? Je potřeba si promyslet několik kritérií, které do výpočtu vstupují. Na jedné straně je to požadovaná velikost renty. Jaké výdaje budete potřebovat v budoucnu pokrýt? Možná budou nižší než dnes. Třeba už nebudete splácet hypotéku. Porovnejte si současnou úroveň příjmů a výdajů a odvoďte, kolik by měla v budoucnu činit vaše renta, aby se vaše životní úroveň nesnížila. Na druhé straně je potřeba si také uvědomit, kolik prostředků jste schopni investovat jednorázově (nebo je již máte zainvestované) a kolik budete schopni investovat pravidelně každý měsíc.

Platí pravidlo, že pro nekonečnou měsíční rentu ve výši 10.000 Kč je nutné vybudovat hodnotu majetku ve výši cca 3,5 mil. Kč. Budete-li chtít mít rentu ve výši 40.000 Kč, pak by hodnota majetku měla dosáhnout alespoň 14 mil. Kč.

Dalším důležitým kritériem je věk od kdy budete chtít rentu čerpat a po jak dlouhou dobu. Stanovení příliš krátké doby výplaty renty může znamenat, že se do finančních obtíží můžete dostat po skončení výplaty. V příkladu níže si však ukážeme, že se dá uvažovat i o rentě nekonečné, jejíž výplata probíhá jen z výnosu majetku a jistina i již získané výnosy se dále zhodnocují rychlejším tempem, než probíhá výplata.

Zkusme si uvést příklad. Představte si klienta, kterému je 30 let, aktuálně má k dispozici 500.000 Kč, které může investovat jednorázově a ze svých příjmů může dát měsíčně stranou 7.000 Kč, které bude chtít zhodnocovat pro budoucí rentu ve výši 40.000 Kč. Tuto částku bude chtít mít vyplácenu od věku 65 let po co nejdelší období. Uvažujme průměrné zhodnocení zvoleného fondu v celém období ve výši 6,3 % p. a.

Po 35 letech investování bude mít jeho finanční portfolio hodnotu 15,2 mil Kč. Z toho bude 3,44 mil. Kč činit vklad investora a téměř 12 milionu budou dlouhodobě akumulované výnosy.

V 65 letech začne klient vybírat rentu ve výši 40.000 Kč měsíčně. Další prostředky už neinvestuje. Ročně se tedy hodnota portfolia sníží o 480.000 Kč, ale zbytek nechává nadále zhodnocovat. Stav jeho portfolia tak neustále roste. Na konci 65. roku bude i přes výběr činit 15,6 mil. Kč, protože zbytek se stále zhodnocoval.

Klient si tak užívá svou vysněnou rentu a svým potomkům navíc buduje majetek, jehož hodnota stále roste, a který po jeho smrti zdědí.

Chcete si sami vypočítat, jaké úrovně finančního majetku můžete dosáhnout vy? Vyplňte s námi krátký investiční dotazník a poradíme vám také, jaké složení portfolia je pro vás nejpřijatelnější.