1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Mám odcizený i zničený majetek po vloupání

Pojištění
Ochrana majetku
Pojistná událost
Mám odcizený i zničený majetek po vloupání

Jestliže vaši nemovitost navštíví zloději, je pravděpodobné, že si něco odnesou. Často přitom také něco "pouze" poškodí.

Pokud jste se stali obětí zloděje, volejte policii, informujte pojišťovnu, postupujte dle jejich pokynů a co nejvíce stop a škod sami zdokumentujte pomocí fotografií.

Z hlediska pojištění se může jednat o dvě různé pojistné události - odcizení a vandalismus. Je proto vhodné mít sjednané pojištění proti oběma těmto rizikům. Až na výjimky mají pojišťovny tato rizika spojená dohromady a v případě pojistné události není třeba řešit, zda bylo něco odcizeno a něco "jen" poškozeno.

Zkusme si uvést příklad. Zloděj se vloupal do rodinného domu. Při tomto vloupání poškodil bezpečností dveře i futra, aby se dostal dovnitř. Z domu odcizil šperky, televizor a notebook. Při hledání šperků navíc poškodil dřevěnou uzamykatelnou zásuvku ve skříni. Při manipulaci s kradenou televizí rozbil navíc hi-fi soustavu. Z jakého pojištění bude která škoda hrazena?

  • poškozené dveře a futra - pojištění nemovitosti (zde budou dle podmínek jednotlivých pojišťoven plnit z rizika odcizení nebo vandalismu)
  • odcizené šperky - pojištění domácnosti (z pojištění rizika odcizení, do limitu uvedeného v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách; plnění za šperky a ceniny bývá omezeno maximální částkou)
  • televizor a notebook - pojištění domácnosti (z rizika odcizení)
  • poškozená uzamykatelná zásuvka ve skříni - pojištění domácnosti (z rizika odcizení nebo vandalismu dle podmínek pojišťovny)
  • rozbitá hi-fi soustava - pojištění domácnosti (z rizika vandalismu)

Pamatujte také na to, že je potřeba mít váš majetek dostatečně zajištěn v souladu s požadavky pojišťovny.

I jediná pojistná událost tak může znamenat škodu z pojištění nemovitosti i domácnosti, a dokonce z více pojištěných rizik. Mějte svou pojistku správně nastavenou. Chcete-li zkontrolovat nastavení vaší smlouvy, nahrajte nám ji a inspektor Orbi vám ji zkontroluje a doporučí případné zlepšení.