1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jak pojistit věci zvláštní hodnoty, sbírky, starožitnosti či cennosti?

Pojištění
Ochrana majetku
Majetek
Jak pojistit věci zvláštní hodnoty, sbírky, starožitnosti či cennosti?

Obvyklé věci zvláštní hodnoty, sbírky, starožitnosti či cennosti jsou pojištěny automaticky v rámci pojištění domácnosti. Jejich obvyklost bývá stanovená určitým limitem z celkové částky pojištění domácnosti.

Tento limit je stanoven maximální částkou (zpravidla v desetitisících) nebo procentem z celkové částky, na kterou je domácnost pojištěna (zpravidla v desítkách procent).

Mezi věci zvláštní hodnoty můžeme zařadit následující předměty:

  • cennosti (peníze, šperky, drahé kovy, cenné papíry, platební karty, stravenky, vkladní knížky apod.)
  • věci umělecké hodnoty (obrazy, sochy, nábytek, porcelán, keramika a další předměty, jejichž hodnota je dána kvalitou či autorem)
  • věci historické hodnoty (předměty, které se vztahují k určité historické události či historickému období. Za starožitnosti jsou pak považovány předměty starší než 100 let, které jsou něčím unikátní)
  • sbírky (předměty, které mají společný znak - jsou shromažďovány podle autora, období, druhu, země původu apod.)

Pokud máte ve své domácnosti věci zvláštní hodnoty, které dosahují nadstandardně vyšších hodnot (obecně lze říčt, že jejich hodnota je více než 50 tisíc nebo více než 20 % z hodnoty celé domácnosti) vyplatí se volit takové pojištění, které poskytuje vyšší limity, případně pojistit tyto věci zvlášť. V takovém případě kontaktujte naše specialisty a s pojištěním věcí zvláštní hodnoty vám poradíme.

Počítejte s tím, že v takovém případě je nutné mít dostatečně zabezpečen přístup k těmto předmětům dle podmínek pojišťovny - může se jednat o bezpečnostní zámky či závory nebo dokonce trezory. Vše vám zjistíme z pojistných podmínek.

Pro případnou pojistnou událost je vhodné mít tyto předměty dostatečně zdokumentované, nejlépe pomocí fotografií (včetně detailů jako je například podpis autora).

Pokud si chcete spočítat pojištění vaší domácnosti, využijte tlačítko níže. Pokud máte v domácnosti nadstandardní věci zvláštní hodnoty, napište nám nebo zavolejte pmocí loga, které najdete zcela nahoře napravo.