1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Spoluúčast

Pojištění
Auto
Majetek
Spoluúčast

Spoluúčast je pojem, se kterým se setkáte u pojištění vašeho vozidla, pojištění vašeho bydlení či v pojištění občanské odpovědnosti.

Spoluúčast vyjadřuje výši, kterou se na případné škodě podílíte vy. O jeho výši tak bude poníženo pojistné plnění vyplacené pojišťovnou. Spoluúčast bývá vyjádřena pevnou částkou nebo procentem z výše škody, popřípadě jejich kombinací. Pokud by výše škody nedosahovala ani výše spoluúčasti, nebude ze strany pojišťovny vyplaceno nic.

Její význam si ukažme na následujícím příkladu. Máte sjednáno havarijní pojištění pro vaše vozidlo se spoluúčastí vyjádřenou jako 5 % z výše škody, min. však 5.000 Kč. V praxi to znamená, že bude jako spoluúčast uplatněna vyšší z těchto hodnot.

  1. Způsobili jste dopravní nehodu a na vašem autě vznikla škoda ve výši 200.000 Kč. Spoluúčast v tomto případě činí 5 % z 200 tisíc, tj. 10.000 Kč. Pojišťovna vám tedy na opravu auta vyplatí 190.000 Kč, 10.000 Kč budete muset doplatit ze svého.
  2. Způsobili jste drobnou dopravní nehodu, při které na vašem vozidle vznikla škoda ve výši 30.000 Kč. Spoluúčast bude v tomto případě 5.000 Kč, protože její sjednaná minimální výše je 5.000 Kč. Pojišťovna vám tedy vyplatí 25.000 Kč.
  3. Při parkování jste si auto odřeli. Škoda na laku byla vyčíslena na 4.500 Kč. V tomto případě vám pojišťovna nic nevyplatí, protože výše škody je nižší než sjednaná spoluúčast. Celou opravu tak budete muset uhradit ze svého.

Jaké spoluúčasti pojišťovny nabízejí? Možností je hodně. Pojišťovny vám mohou nabídnout dokonce nulovou spoluúčast, kdy vám vyplatí vždy celou škodu. Nejčastěji pak bývají spoluúčasti sjednány na 1.000, 5.000 nebo 10.000 Kč, popřípadě s kombinací 5 % nebo 10 % z výše škody.

Jakou spoluúčast si mám zvolit? Platí zde přímá úměra. Čím nižší spoluúčast, tím dražší bude vaše pojistka. Pokud se obáváte hlavně vysokých škod a drobné škody jste schopni uhradit z úspor, doporučujeme vám vyšší spoluúčast. Ušetříte tak na platbě pojistného. Pokud chcete, aby vaše pojistka kryla i drobné škody, zvolte spoluúčast co nejnižší.

Ať už si chcete váš majetek pojistit s nižší nebo vyšší spoluúčastí, Orbi vám pomůže a najde pro vás ty nejvýhodnější nabídky.