1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Pronajímám byt a nájemce mi jej poškodil. Jaké jsou moje možnosti?

Pojištění
Majetek
Odpovědnost
Pronajímám byt a nájemce mi jej poškodil. Jaké jsou moje možnosti?

Pokud někdo poškodí váš majetek máte právo na náhradu vzniklé škody či uvedení poškozené věci do původního stavu, popř. také právo na ušlý zisk.

Tato práva definuje majiteli věci nový občanský zákoník. Stejná se vztahují i na vztah pronajímatele a nájemce. Způsobí-li nájemce svým počínáním škodu na vaší věci, máte právo požadovat její uvedení do původního stavu (oprava, pořízení stejné či obdobné věci) nájemcem či požadovat odpovídající finanční újmu. Pokud by poškození věci navíc vedlo k tomu, že po nějakou dobu nemůžete svou nemovitost pronajímat, máte právo také na kompenzaci ušlého zisku.

Pokud by nájemce škodu spáchal či páchal úmyslně, mohlo by se dle rozsahu a povahy jednat také o trestný čin poškozování cizí věcí. V tomto případě se obraťte na Policii ČR.

Způsobil-li nájemce škodu neúmyslně či nedbalostí, může využít svou pojistku občanské odpovědnosti (lidově pojistku na blbost). Způsobenou škodu pak pojišťovna uhradí v souladu s pojistnými podmínkami a pojistné plnění obdrží buď nájemce a využije ji k úhradě škody nebo přímo vy jako poškozený.

Doporučte tedy svým nájemcům sjednání kvalitního pojištění občanské odpovědnosti. A pozor škodu nemusí způsobit jen nájemce. V běžném životě se setkáváme se spoustou situací, kdy můžeme neúmyslně druhému něco rozbít, poškodit nebo jej zranit. Zvažte tedy kvalitní pojištění odpovědnosti i pro sebou a svou rodinu. Orbi vám ji pomůže vybrat.