1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Pronajímám byt. Mohu vyžadovat pojištění po nájemci?

Odpovědnost
Pojištění
Bydlení
Pronajímám byt. Mohu vyžadovat pojištění po nájemci?

Ano, můžete vyžadovat po nájemci pojištění domácnosti a pojištění občanské odpovědnosti na věcech pronajatých.

Stále častěji bývá povinností nájemce plynoucí z nájemní smlouvy sjednat pojištění domácnosti a občanské odpovědnosti. Pronajímatel se tímto způsobem snaží chránit vůči případným škodám, které by mu nájemce mohl způsobit.

Odborníci se shodují, že tento požadavek pronajímatele je legitimní, nejedná se totiž o nepřiměřenou povinnost, kterou by nový občanský zákoník zakazoval. Pronajímatel tak může požadovat pojištění domácnosti (část nebo celé vybavení může předávat k užívání nájemci) a pojištění občanské odpovědnosti, které bude krýt také případné škody způsobené nájemcem na majetku či nemovitosti pronajímatele.

Co by však pronajímatel vyžadovat neměl je pojištění samotné nemovitosti. To si musí sjednat sám. V pojištění domácnosti i občanské odpovědnosti se dá hovořit i o pojistném zájmu nájemce (chrání své vybavení domácnosti, případně to užívané a svou odpovědnost za škody). V případě pojištění nemovitosti však zájemce tento pojistný zájem nemá, jelikož není jejím vlastníkem.

Máte zájem o sjednání pojištění svého majetku?