1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Co se stane s penzijním spořením v případě úmrtí účastníka?

Spoření
Investice
Důchod
Co se stane s penzijním spořením v případě úmrtí účastníka?

Existují dvě možnosti. Buď je na smlouvě uvedená určená osoba, které prostředky připadnou nebo budou součástí dědického řízení.

U tohoto produktu se doporučuje dopředu určit osoba, které mají po smrti prostředky připadnout. U penzijního připojištění jde o oprávněnou osobu, u doplňkového penzijního spoření o osobu určenou. Jestliže zemřelý oprávněnou osobu neurčil, stávají se prostředky z penzijního připojištění předmětem dědického řízení. Osobu, které mají prostředky připadnou můžete stanovit při sjednání smlouvy nebo kdykoli v průběhu spoření.

U doplňkového penzijního spoření má určená osoba či pozůstalý nárok buďto na odbytné (výši peněžních prostředků bez státních příspěvků, nebo na jednorázové vyrovnání (v případě že zemřelý splnil podmínky - bylo mu alespoň 60 let a spořil po dobu minimálně pěti let). Pokud zemřelý již před smrtí z DPS čerpal pravidelnou penzi připadne osobě zbytek dosud nevyplacených dávek.

U penzijního připojištění (sjednáváno do konce roku 2012) pokud byla sjednána tzv. pozůstalostní penze, má osoba určená či dědic právo na pravidelnou výplatu peněz ve formě pozůstalostní penze včetně státních příspěvků. Podmínkou však je, že zemřelý spořil alespoň 36 měsíců. Pokud penze sjednána nebyla, vyplatí se opět jen odbytné.