1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Chci změnit investiční strategii na smlouvě DPS

Důchod
Spoření
Investice
Chci změnit investiční strategii na smlouvě DPS

Změna vaší investiční strategie není pro penzijní společnosti problémem. Je potřeba se obrátit na penzijní společnost a o tomto záměru ji informovat pomocí žádosti.

Pokud měníte pouze investiční strategii u téže společnosti, změna proběhne obvykle do jednoho týdne od podání žádosti. Většina společností umožňuje změnu zdarma 1x za určité období (zpravidla 12 měsíců). Častější změny by byly zpoplatněné.

Jestli ale přecházíte ke konkurenci, proces bude maličko delší. Ze zákona je u tohoto převodu jednoměsíční výpovědní lhůta, začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni doručení výpovědi původní penzijní společnosti. Pokud jste si spořili méně než 5 let, bude vás celá transakce stát poplatek 800 Kč, který zaplatíte své staré společnosti. Nad 5 let už je přechod zdarma.