1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Chci přejít ze starého penzijního spoření (PP) na doplňkové penzijní spoření (DPS)

Důchod
Spoření
Investice
Chci přejít ze starého penzijního spoření (PP) na doplňkové penzijní spoření (DPS)

Přestože se jedná o dva obdobné produkty sloužící ke stejnému účelu, v obou z nich platí trochu odlišná pravidla. Ve většině případů se pak přechod do nového DPS spíše vyplatí.

Hlavní doménou penzijního připojištění (smlouvy uzavřené do konce roku 2012) byla garance nezáporného zhodnocení a možnost až padesátiprocentní výsluhové penze po patnácti letech spoření. Garantované minimálně nulové zhodnocení však znamená, že fondy investují do bezpečných aktiv, aby své investice ochránily. Nízké riziko také znamená nízký výnos. Inflace tak v dlouhém období překonává zhodnocení těchto fondů. Účastníci tak své finance vlastně reálně znehodnocují. Naproti tomu doplňkové penzijní spoření nezáporné zhodnocení negarantuje. Společnostem to však dává možnost investovat vaše prostředky i do akciových fondů a dlouhodobě tak dosahovat vyšších zhodnocení. Další výhodou je možnost tzv předdůchodu, kdy výplata pak probíhá pouze z vašich naspořených prostředků a ke krácení starobního důchodu nedochází (na rozdíl od předčasného důchodu).

Pokud máte penzijní spoření a uvažujete o přechodu do DPS, doporučujeme tak učinit co nejdříve. Snad jen s výjimkou účastníků, kterým k výplatě na spořených prostředků zbývá méně než 5 let, by se přechod měl vždy vyplatit. V DPS můžete zvolit opatrnější strategie, které investují převážně do dluhopisů, případně v kombinaci s akciemi (dluhopisové, konzervativní, defenzivní, smíšené, vyvážené). Pro toho, komu zbývá do dovršení požadovaného věku více než 10 let a odpovídá tomu jeho investiční profil bývá doporučováno zvolit odvážnější strategie, které investují převážně do akcií (akciové, dynamické). S vysokou mírou pravděpodobnosti tak dosáhnete vyššího zhodnocení než v PP. Zbývá-li vám méně než 5 let do důchodu, bude pravděpodobně bezpečnější své prostředky nechat již v PP a neriskovat tak případný propad akciového trhu.

Pokud se rozhodnete převést své PP na DPS, je třeba podat výpověď smlouvy o penzijním připojištění a požádat o převod prostředků na nové doplňkové penzijní spoření.

Celý proces převodu je bezplatný, ale možný pouze u stejného poskytovatele. To v praxi znamená že nelze přejít k jiné společnosti do DPS přímo z PP, nýbrž je nutný mezikrok převodu z PP do DPS u stejného poskytovatele. Výpovědní lhůta a převod peněz mohou zabrat až 3 měsíce.

Peníze uložené na spoření se poté úročí na základě toho, jakou strategii a typ fondu si sami zvolíte (konzervativní, vyvážený, dynamický apod.).

Zpětná změna na PP již není možná, jelikož penzijní připojištění se již od začátku roku 2013 nenabízí.