1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Mám záporné zhodnocení na smlouvě DPS, co mám dělat?

Důchod
Spoření
Investice
Mám záporné zhodnocení na smlouvě DPS, co mám dělat?

Nejlepším řešením bývá nedělat nic a dále pravidelně přispívat do fondu. Riziko poklesu se v čase rozprostře.

Na kapitálových trzích jsou výkyvy zcela normální a běžné, tím spíše pokud jste zvolili dynamickou strategii. Pokud mají tedy akciové trhy ve stejné době převážně klesající tendenci, napovídá to celkové momentální situaci.

Když máte do penze ještě dostatek času, doporučuje se vyčkat a nedělat žádné unáhlené kroky. Riziko se rozprostře až v čase.

Samozřejmě pokud máte pocit, že jste vybrali špatný produkt, nebo nejste ochotni snášet takové riziko, vždy máte možnost přejít ke konkurenci, nebo změnit investiční strategii.