16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Změnil jsem zaměstnání. Jaký to bude mít vliv na životní pojistku?

Pojištění
Životní pojištění
Změnil jsem zaměstnání. Jaký to bude mít vliv na životní pojistku?

Podle typu vašeho zaměstnání vás pojišťovna zařazuje do určité rizikové skupiny, to se odráží i na výši placeného pojistného. Pokud zaměstnání změníte, a to nové bude prokazatelně spadat do jiné rizikové skupiny, měli byste o této skutečnosti pojišťovnu informovat, jelikož to může mít vliv na výši vašeho pojistného.

Zpravidla mezi rizikovější povolání spadají různé práce ve výškách, podzemí, s ostrými a nebezpečnými předměty nebo v rizikovém prostředí. Každá pojišťovna má opět svá vlastní pravidla a nahlášením i menší změny rozhodně nic nezkazíte. Pokud přecházíte z nerizikového povolání do rizikovějšího, možná vám to zvedne měsíční pojistné, ale máte jistotu, že se případně pojišťovna nebude bránit, dojde-li k pojistné události a nebude krátit pojistné plnění. Pojišťovny většinou i samy nabízejí různá speciální připojištění pro konkrétní druhy rizik, kterým můžete v práci čelit. Pokud naopak zvolíte nově méně rizikové povolání a neohlásíte to pojišťovně, budete zbytečně platit vyšší pojistné.