1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Rodiče nám chtějí pomoct s hypotékou

Hypotéka
Bydlení
Rodiče nám chtějí pomoct s hypotékou

V případě, kdy žadatel či žadatelé (typicky pak partnerský pár) nedostačují se svými příjmy na vysněné bydlení, je tu možnost, aby přišli na pomoc rodiče.

Tato mezigenerační výpomoc patří v hypotékách k těm nejčastějším a nejběžnějším v případě nedostatečných příjmů či vlastních prostředků žadatelů.

Rodiče mohou pomoct dvěma způsoby. Stanou se spolužadateli nebo poskytnou svou nemovitost jako zástavu.

  1. Stanou se spolužadateli - Posuzují se také jejich příjmy a výdaje vč. stávajících úvěrů. Banka posoudí bonitu všech žadatelů, což může vést k její navýšení a schválení hypotéky. Je ovšem potřeba si uvědomit, že se rodiče stávají spoludlužníky. Co to znamená? Pokud rodiče budou chtít požádat v budoucnu o svůj úvěr, bude jim splátka hypotéky započítávána do výdajů. Je potřeba tedy krok promyslet z hlediska plánů rodičů do budoucna. Je ovšem velmi pravděpodobné, obzvlášť pokud je u hlavního žadatele očekáván růst příjmu, že se během úvěru rodiče mohou z hypotečního úvěru vyvázat, a to v okamžiku, kdy příjmy mladší žadatelů již budou z pohledu banky dostatečné pro splácení zbývající splátky hypotéky. Pozor však na to, že se v tomto případě mohou projevit jiné podmínky týkající se například LTV, délky splatnosti úvěru, maximálního věku rodičů, které jako spoludlužníky příjme apod.

  2. Poskytnutí jiné nemovitosti do zástavy - Pro mladé žadatele může být nejobtížnějším krokem doložení dostatečných vlastních zdrojů. Přidání nemovitosti rodičů jakožto další zástavy tak trochu nahrazuje potřebné našetřené peníze. Například nemovitost rodičů v hodnotě 3 mil Kč + zástava kupované nemovitosti v hodnotě 5 mil Kč dá dohromady bance celkovou výši zástavy 8 mil Kč. Tato skutečnost Vám může pomoci s LTV, úrokem a pokud Vaše příjmy budou pro posouzení bonity banky dostatečné, ušetříte tím čas, který byste jinak strávili odkládáním peněz. Je samozřejmě potřeba si uvědomit, že bance opravdu vzniká právo na nemovitost, pokud byste nebyli schopni dostát svých závazků. Na nemovitosti samozřejmě nemůže váznout žádné jiné zástavní právo. Je vždy důležité mít dostatek vlastních zdrojů na zaplacení rezervačního poplatku prodejci nemovitosti, jelikož je placen ještě před čerpáním úvěru.

Chcete vědět, na jakou výši hypotéky vaši příjmy postačují?