1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Ručitel

Hypotéka
Půjčky
Ručitel

Ručitel je osoba, která se písemně zaváže vyrovnat dluh v případě, že jej dlužník nesplácí. Nejedná se však o spoludlužníka.

Ručitel podepisuje bance ručitelské prohlášení, které je přílohou smlouvy o poskytnutí úvěru nebo je přímo součástí této smlouvy. Z ní vyplývá, že má věřitel (banka) právo na splacení dluhu úvěrovaným a zároveň právo vyžadovat splacení po ručiteli, jestliže úvěrovaný dlouhodobě a přes výzvy svůj závazek neplní.

Ručitelem může být plnoletá zcela svéprávná osoba s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území ČR. Zároveň tuto osobu musí banka přijmout. Ručitel prochází podobným hodnocením platební morálky a úvěrovými registry jako dlužník.

Za jednu pohledávku může ručit dokonce více ručitelů, a to buď každý za celý dluh nebo každý za jeho část. Pokud není písemně uvedeno jinak, ručí automaticky všichni bez rozdílu za celý dluh.

Pokud zvažujete situaci, že byste někomu chtěli dělat ručitele, zvažte pečlivě všechny možné důsledky. Jedná se o celkem velký závazek.

Je od sebe potřeba rozlišit pojmy spoludlužník a ručitel. Rozdíl je ten, že ručitel má právo vymáhat splacený dluh po dlužníkovi, za kterého jeho povinnost splnil.