1. 2. 2024

čas čtení: 4 minuty

Mám více pojistných smluv k jednomu majetku. Vyplatí se to?

Majetek
Pojištění
Auto
Mám více pojistných smluv k jednomu majetku. Vyplatí se to?

Teoreticky se to vyplatit může, v praxi se však jedná o výjimky. Je důležité si také říct, co pro vás znamená "vyplatí se to"?

Svůj majetek (auto, nemovitost, domácnost) i občanskou odpovědnost si můžete pojistit více než jednou pojistnou smlouvou, a dokonce u různých pojišťoven. Pokud však přemýšlíte nad tím, že byste při jedné pojistné události obdrželi plnění ze všech smluv, z více pojišťoven, a nakonec tak dostali násobek peněz, než kolik činila skutečná škoda, tak to vás zklameme. To není možné. V případě pojistné události si můžete škodu uplatňovat jen do výše skutečné škody, a to u jedné pojišťovny nebo u všech naráz a pojišťovny se pak poměrově vyrovnají. Vy však obdržíte pojistné plnění za skutečně vzniklou škodu a ne více. Pokud byste se pokusili žádat u jednotlivých pojišťoven a neinformovali o tom ostatní s cílem získat plnění od každé zvlášť, jednalo by se o pojistný podvod. Jiný postup je uplatňován v případě životního pojištění. O tom však více v související radě.

Pojistným podvodům se pojišťovny snaží samozřejmě předcházet. Pokud si sjednáváte pojistku k pojistnému záměru, který budete mít zároveň pojištěn u jiné pojišťovny, musíte tuto skutečnost stávající i nové pojišťovně oznámit.

Nový občanský zákoník definuje pojištění jednoho pojistného záměru u více pojišťoven jako množné pojištění.

Kdy se tedy může množné pojištění vyplatit? Pojďme si uvést pár příkladů: Může jít například o optimalizaci ceny. Třeba občanskou odpovědnost můžete mít u jedné pojišťovny pojištěnu s vysokým limitem pro případné velké škody způsobené na majetku či zdraví druhé osoby. Uvažujete zde však o škodách v jednotkách až desítkách milionů. S nízkou spoluúčastí by cena takové pojistky byla vysoká. Proto zde zvolíte vyšší spoluúčast, abyste tuto pojistku zlevnili. Nižší limit odpovědnosti si pak u stejné nebo jiné pojišťovny pojistíte s nízkou nebo nulovou spoluúčastí. Budete tak za optimální cenu pojistného kryti proti nízkým škodám s minimální spoluúčastí a proti vysokým fatálním škodám se zanedbatelnou spoluúčastí vůči výši škody. Provede tak vlastně cenovou optimalizace svého pojištění.

Nebo lze využít v případě nevyhovujících pojistných podmínek jediné pojišťovny, kdy se jejich výluky překrývají a vy tak máte majetek či odpovědnost dokonale pojištěnou proti všem rizikům bez nebo s minimem výluk. Počítejte však s tím, že bude platit 2x plnohodnotné pojistné.

Možná máte starou pojistnou smlouvu, která kryje rizika, jenž nové produkty pojišťoven již nenabízí. Případně ve staré smlouvě máte uzavřenou povodeň či záplavu ještě v nižší povodňové zóně, než je vaše adresa hodnocena aktuálně. V tuto chvíli se také nevyplatí starou smlouvu rušit, protože byste o tyto výhody přišli. Pravděpodobně na ni také nepůjde navýšit hodnota nemovitosti. Rostoucí cenu nemovitosti však můžete podchytiti právě novou smlouvou, aniž byste přišli o výhody té staré.

I v případě povinného ručení může dávat množné vícenásobné pojištění smysl. Jelikož nejezdíte moc daleko, spokojíte se základní asistenční službou. Když však jedete na dovolenou do zahraničí, můžete si ke stávající smlouvě sjednat smlouvu druhou s rozšířenou asistencí včetně právní asistence a vyššími limity.

Jak postupovat v případě řešení pojistné události, pokud mám více smluv? Záleží na výši vzniklé škody. Pokud se uvedená výše škody dá vyřešit jednou pojistkou, je na vás, u které pojišťovny si škodu budete nárokovat, nemůžete si ji ale nárokovat u více pojišťoven. Jiná situace nastane, pokud hodnota škody převyšuje limit u jedné pojišťovny. Mám například 2x povinné ručení, jedno s limitem 50 mil. a druhé s limitem 100 mil. kvůli cestě do zahraničí, kde způsobím v škodu za 120 mil. Kč. V tu chvíli budu nárokovat plnění po obou pojišťovnách. Oběma musím tuto skutečnost oznámit a likvidace probíhá naráz. Pojišťovny uhradí škodu ve výši 120 mil. a sami se o to poměrově podělí. První uhradí jednu třetinu a ta druhá zbytek.

Kromě výše uvedených příkladů vícenásobného pojištění můžete využít také institutu souběžného pojištění. To nastane v okamžiku, kdy máte tak hodnotný majetek, který si netroufne pojistit jediná pojišťovna, ale o riziko se dělí s ostatními pojistiteli. Pak je jeden vedoucí pojistitel, se kterým případné škody řešíte, a ten je vypořádává s ostatními pojišťovnami. V pojištění občanů se však využívá jen zřídkakdy. Muselo by se jednat o opravdu hodnotnou nemovitosti či automobil.

Mít více pojistných smluv k jednomu pojistnému záměru se teoreticky vyplatit může, ale v praxi se s tím příliš často nesetkáváme a ve většině případů vám bude stačit jediná pojistná smlouva k jednomu majetku.

Pokud chcete vědět, zda máte váš majetek či odpovědnost správně pojištěnou, nahrajte nám pojistnou smlouvu, inspektor Orbi ji prostuduje a podívá se na to, zda a jak by se dala vylepšit.