1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Co se stane se stavebním spořením v případě smrti účastníka?

Spoření
Co se stane se stavebním spořením v případě smrti účastníka?

Stavební spoření smrtí účastníka zaniká a je předmětem dědického řízení.

U tohoto produktu není možné určit osobu, které by prostředky připadly automaticky podobně jako u životního pojištění či penzijního spoření.

Stavební spoření se tak stává součástí dědictví. Příslušný dědic má potom právo na výplatu uspořené částky, výplatu záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti účastníka v tomto kalendářním roce.