1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Chci vyplatit odbytné

Životní pojištění
Důchod
Spoření
Chci vyplatit odbytné

Odbytné nebo také odkupné je částka, kterou finanční instituce vyplatí tomu, kdo s ní uzavřel pojistnou smlouvu, v případě, že dojde k předčasnému zániku životního pojištění s rezervotvornou složkou, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.

Obvykle bývá podmínkou, že příspěvky platíte minimálně dva roky (u penzijního připojištění stačí 12 měsíců).

U životního pojištění je základem pro výpočet částky rezerva pojistného, která se snižuje o určité procento – storno poplatek, jenž je tím větší, čím je delší doba zbývající do konce pojištění.

U PP a DPS získáváte vámi vloženou částku a případně příspěvky od zaměstnavatele a výnosy z těchto vkladů. Výnosy a zaměstnanecké příspěvky však musíte zdanit a přicházíte také o státní příspěvky, které se vracejí zpět Ministerstvu financí, výnosy z nich si ponechává penzijní společnost.