1. 2. 2024

čas čtení: 3 minuty

Jaké příjmy mi uzná banka?

Hypotéka
Půjčky
Jaké příjmy mi uzná banka?

Mezi nejdůležitější patří příjmy ze zaměstnání a podnikání. Banky vám však mohou uznat i jiné vedlejší příjmy.

Určitě se jedná o příjmy, které jste schopni prokázat nějakým potvrzením, rozhodnutím, výpisem apod. Rozsah uznávaných příjmů se u jednotlivých bank může trochu lišit. Některé banky nemusí uznávat všechny z níže uvedených příjmů nebo je nezapočítávají v plném rozsahu, ale pouze z části. Nejtypičtější příjmy ze zaměstnání či podnikání samozřejmě počítají všechny banky.

Příjmy ze závislé činnosti (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti)

 • zpravidla prokazovány potvrzením zaměstnavatele o skutečné výši příjmu
 • některým bankám postačí výpis z účtu za několik měsíců s přijatým příjmem
 • někdy si banky mohou vyžádat také kopii pracovní smlouvy, neakceptují zpravidla příjmy žadatele, který je ve zkušební době nebo mu bude v dohledné době končit smlouva na dobu určitou a nemá dodatek o prodloužení
 • mzdu vyplácenou v hotovosti banky až na výjimky neakceptují

Příjem z podnikání

 • prokazuje se přiznáním k dani z příjmu fyzických osob za jedno až dvě ukončená daňová období bezprostředně předcházející okamžiku žádosti
 • banky navíc požadují potvrzení o zaplacení daně, které vám vystaví buď finanční úřad nebo je patrné z výpisu vašeho bankovního účtu
 • někdy je potřeba dodat o potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ
 • přijaté příjmy z podnikání si banka zpravidla ověřuje také výpisem z vašeho bankovního účtu
 • některé banky požadují i živnostenské oprávnění

Příjmy z pronájmu

 • ve většině případu nepočítají banky v plné výši, ale krátí je o nižší desítky procent
 • potvrzují se nájemní smlouvou a několikaměsíčním výpisem z BÚ, ze kterého je příjem patrný
 • některé banky požadují také daňové přiznání k dani z příjmu a potvrzení o zaplacení daně či o bezdlužnosti vůči FÚ

Důchody (starobní, invalidní, vdovský, sirotčí) a výsluhové renty

 • potvrzení o přiznání či valorizaci důchodu, renty nebo obdobného příspěvku
 • výpis z BÚ za několik měsíců potvrzující příjem dávky
 • většinou musí být v kombinaci s dalšími příjmy, aby jej banky akceptovaly či akceptovaly v plné výši

Rodičovský příspěvek

 • potvrzení o přiznání rodičovského příspěvku
 • výpis z BÚ za několik měsíců potvrzující příjem příspěvku
 • maximální akceptovaná výše bývá omezena

Výživné

 • rozhodnutí soudu o přiznání výše výživného nebo dohoda o jeho výši
 • výpis z BÚ za několik měsíců potvrzující příjem výživného
 • maximální akceptovaná výše bývá omezena

Odměna pěstouna

 • rozhodnutí soudu o přiznání výše výživného nebo dohoda o jeho výši
 • výpis z BÚ za několik měsíců potvrzující příjem výživného

Příjmy plynoucí z vlastní společnosti

 • připravte se opět na prokázání přijímání příjmů výpisem z vašeho běžného účtu za několik měsíců
 • bude potřeba dodat také daňové přiznání k dani z příjmu právnické osoby
 • dále pak pravděpodobně potvrzení o platbě daně (od FÚ nebo výpis z účtu společnosti) a případně potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ
 • rozhodnutí o rozdělení zisku, je-li příjem tvořen podílem na zisku, a potvrzení o jeho zaplacení (např. výpisem z účtu společnosti)

Diety

 • potvrzení o příjmu včetně diet
 • výpis z BÚ za několik měsíců s příjmem včetně diet
 • banky, které diety akceptují, je většinou omezují jen na řidiče z povolání a neakceptují je v plné výši

Příjmy profesionálních sportovců

 • některé banky posuzují jako příjmy z podnikání
 • jiné vyžadují sportovní smlouvu, daňové přiznání k daní z příjmu za 1 až 2 bezprostředně ukončené daňové období a výpis z bankovního účtu za několik měsíců, který potvrzuje příjmy

Vše, na co máte potvrzení a chodí na váš účet, můžete u banky zkusit nárokovat. Některé banky jsou benevolentnější, jiné se soustředí především na nejčastější druhy příjmů.

U nás si můžete zvolit nabídku od více bank a naši hypoteční specialisté vám pomohou vybrat tu, která bude vzhledem k vámi uvedeným příjmům nejlépe reflektovat vaši situaci.