2. 5. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jak funguje pojištění?

Pojištění
Auto
Bydlení
Jak funguje pojištění?

Pojištění funguje tak, že si platíte pravidelné pojistné za krytí rizik, která jsou sjednána v pojistné smlouvě. Pokud nastane pojistná událost, můžete podat žádost o náhradu škody a pojišťovna za vás uhradí škodu podle podmínek sjednaných ve smlouvě.

Jak tedy pojištění funguje?
1.    Sjednání pojistky: Vyberete si pojišťovnu a druh pojištění, které potřebujete (například pojištění majetku, zdraví, auta nebo občanské odpovědnosti). Poté uzavřete smlouvu, ve které jsou uvedeny podmínky pojištění, pojistné krytí a limity.
2.    Placení pojistného: Vy jako pojistník platíte pravidelné pojistné, což je částka, kterou hradíte pojišťovně za pojistné krytí.
3.    Nastane pojistná událost: Pokud dojde k situaci, která je kryta pojištěním (například neúmyslné poškození majetku jiného člověka), musíte to nahlásit pojišťovně.
4.    Pomůže vám asistenční služba pojišťovny: Součástí pojistky bývají také asistenční služby. V případě pojistné události vám tak pojišťovna zařídí třeba odtah vozidla, otevření zabouchnutých dveří, zprostředkuje lékařské ošetření v zahraničí včetně tlumočení apod.
5.    Šetření a ověření nároku: Pojišťovna prověří vaši žádost a posoudí, zda nárok na náhradu škody splňuje podmínky pojistné smlouvy.
6.    Vyplacení náhrady: Pokud pojišťovna uzná váš nárok, vyplatí vám nebo poškozené osobě náhradu škody do výše sjednaného limitu nebo zajistí opravu. Může být také uplatněna spoluúčast, což je část nákladů, kterou musíte zaplatit sami.
7.    Výjimky a omezení: Pojistné smlouvy obvykle obsahují výjimky a omezení, které určují, co není kryto pojištěním. Mohou to být například škody spáchané úmyslně, pod vlivem návykových látek apod.

Pojištěním si tedy platíte jistotu, že pokud se s vám nebo s vaším majetkem něco stane, pojišťovna se o vás finančně postará.