2. 5. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jak fungují pojišťovny?

Pojištění
Jak fungují pojišťovny?

Jedná se o instituce, které poskytují pojistnou ochranu pojištěnému výměnu za platbu pojistného.

Smlouvu s pojišťovnou uzavírá pojistník. Zpravidla se jedná zároveň o pojištěného, v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Pojistník a pojištěný, ale nemusí být shodný vždy. Například v situaci, kdy uzavírá rodič životní pojištění pro své dítě. Pojistníkem je rodič, pojištěným dítě.

Pojistník má povinnost hradit pojistné, pojišťovna má povinnost poskytnout pojistné plnění pojištěnému v případě vzniku pojistné události, na které se pojištění vztahuje. Toto plnění vyplatí pojišťovna z tzv. pojistných rezerv, které tvoří část z vybraného pojistného od všech klientů. Zbylá část pojistného pak hradí náklady pojišťovny a vytváří její zisk.