16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Budu muset zisky z investování danit?

Daně
Investice
Budu muset zisky z investování danit?

Ano, ovšem existují situace, kdy budou zisky z investice do cenných papírů od daně osvobozeny.

Podílové fondy: Pokud prodáváte podílové listy je nutnost zahrnout skutečnost do daňového přiznání a můžete jako náklady uplatnit kupní cenu podílových listů a náklady spojené s nákupem i prodejem. Daň tak platíte z rozdílu mezi prodejní cenou a nákupní cenou vč. poplatků. Pokud ovšem podílové listy držíte déle než 3 roky, nebo jste v kalendářním roce odprodali podílové listy do max. hodnoty 100 tisíc Kč (ovšem jedná se o celkový objem, nikoli jen zisk), je tento příjem od daně osvobozen a není nutné jej uvádět v daňovém přiznání.

Akcie a dluhopisy: Pokud se jedná o prodej akcií či dluhopisů, příjem je nutný přiznat v daňovém přiznání za stejných podmínek jako u podílových fondů. Ovšem co se týká dividend, i ty se daní 15% srážkovou daní. Tu odvádí přímo společnost, která vám dividendu vyplácí a vy už se tak nemusíte o nic starat. To ovšem jen pokud se jedná o emitenta se sídlem v ČR. Co se týče vyplacených dividend a úroků ze zahraničí, jsou většinou daněny dvakrát. U zdroje, tedy v zahraničí, a zároveň v ČR, kde máte povinnost je uvést do daňového přiznání. Můžete si ovšem odečíst jako náklad již zaplacenou daň v zahraničí.

Chcete spočítat investici vhodnou právě pro vás?