1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Získání vs. čerpání hypotéky

Hypotéka
Získání vs. čerpání hypotéky

Pojmy získání hypotéky a čerpání hypotéky se v praxi někdy zaměňují. Kdy tedy nastává, který z kroků?

Získáním hypotéky se rozumí podpis hypoteční smlouvy (smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru). Klient tedy prošel scoringem banky a ta je mu ochotna půjčit peněžní prostředky k účelu a za podmínek touto smlouvou definovaných.

Čerpáním hypotéky rozumíme samotné získání finančních prostředků od banky a rozlišujeme 2 druhy čerpání - jednorázové a postupné.

Standardní hypotéka na koupi se čerpá jednorázově. Tzn. částka se pošle najednou buď na účet prodávajícího, do advokátní či notářské úschovy, nebo do bankovní úschovy. To je dohodnuto předem v kupní smlouvě.

Obvykle jsou požadovány pro čerpání následující věci: Kupní smlouva, pojištění nemovitosti a vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky, podání návrhu na vklad zástavního práva + zástavní smlouvy na katastr nemovitostí, doklad o uhrazení části kupní ceny z vlastních prostředků a většinou také zřízení běžného účtu u poskytovatele hypotéky.

Na čerpání hypotéky je pak z pravidla lhůta 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Pokud se jedná o výstavbu, čerpání probíhá postupně v etapách dle toho, jak se stavba vyvíjí. Jednotlivé dokumenty potom dodáváte průběžně. Častou praxí je, že si banka stanoví určitý počet čerpání zdarma a zbytek je již za poplatek. Ten se pohybuje kolem 200 – 1000 Kč. Na toto čerpání bývá 24 až 36 měsíců.

U developerských projektů je také čerpání postupné – ovšem může začít běžně až po dokončení hrubé stavby, do té doby je cena hrazena z vlastních prostředků.

Při typu úvěru předschválené hypotéky, kdy máte úvěr již podepsaný a účel dokládáte až dodatkem (až když si nemovitost vyberete), je doba na čerpání od 12 do 36 měsíců. Výhodou může být vyšší tolerance nevyčerpání celého úvěru, ale pouze jeho části.

Pokud byste svůj úvěr nečerpali má banka nárok na smluvní pokutu.