1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Kupní smlouva

Majetek
Hypotéka
Kupní smlouva

V oblasti finančního trhu se setkáváme nejčastěji s kupní smlouvou na pořízení nemovitosti. Kopii této listiny dodává žadatel v průběhu žádání o hypoteční úvěr.

Respektive v průběhu žádosti dodává žadatel spíše smlouvu budoucí o smlouvě kupní, kde se kupující zavazuje v budoucnu uzavřít kupní smlouvu na uvedenou nemovitost a prodávající se zavazuje ji prodat. Součástí této smlouvy budoucí je i znění následné kupní smlouvy. Kopii této smlouvy budoucí požaduje banka, aby úvěr mohla posoudit a schválit.

Samotnou kupní smlouvu doporučujeme podepsat až ve chvíli, kdy máte úvěr schválen a víte, že budete schopni s jeho pomocí nemovitost zaplatit. Bance se pak kupní smlouva dodává k okamžiku podpisu úvěrové smlouvy nebo k okamžiku čerpání úvěru.

V případě koupě nemovitosti musí mít kupní smlouva písemnou podobu a obě strany musí své podpisy nechat alespoň na jedné kopii úředně ověřit. Podepisuje se minimálně ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a poslední vyhotovení (to s úředně ověřenými podpisy) se přikládá jako příloha pro zápis do katastru nemovitostí.

V kupní smlouvě se kupující zavazuje, že koupí specifikovanou nemovitost za uvedenou částku a prodávající se zavazuje tuto nemovitost převést na kupující po jejím zaplacení. Zároveň musí být uvedeno datum uzavření smlouvy.

Kromě těchto podstatných náležitostí je vhodné ve smlouvě uvést i podrobné ujednání o způsobu a datu úhrady kupní ceny, způsobu a datu předání nemovitosti, možnosti odstoupení od smlouvy, specifikovat případné vady na nemovitosti v době prodeje či zahrnout ujednání o smluvních pokutách apod.