1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Odpočet zaplacených úroků hypotéky od daňového základu

Hypotéka
Bydlení
Stavební spoření
Odpočet zaplacených úroků hypotéky od daňového základu

Od daňového základu si můžete odečíst až 150.000 ročně za zaplacené úroky z hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, kterým financujete vlastní bydlení. U nemovitostí pořízených před rokem 2021 to je dokonce 300.000 Kč.

Odečíst si můžete jen zaplacené úroky. Tedy tu část splátky, kterou není umořována jistina. Banka či stavební spořitelna vám potvrzení o zaplacených úrocích za předchozí kalendářní rok vystaví automaticky nebo na požádání.

Maximální výše snížení daňového základu je od r. 2021 stanovena na 150.000 Kč. Při dani ve výši 15 % se tak jedná o úsporu až 22.500 Kč ročně. Lépe jsou na tom ti, kteří čerpali svou hypotéku či úvěr ještě před rokem 2021. Tam může maximální roční odpočet být až 300 tisíc korun a ušetříte tak až 45.000 Kč na dani z příjmu. Rozhodujícím kritériem je datum vkladu do katastru nemovitosti. Pokud je nejpozději než 31. 12. 2020 platí pro vás vyšší limit. Tento limit se nemění ani při případném refinancování.

Zároveň platí, že si odečíst můžete pouze úroky z takové hypotéky či úvěru, kterým řešíte bytovou potřebu svou nebo svých blízkých (rodiče, děti, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka). Pokud byste hypotékou či úvěrem financovali například koupi bytu, který pronajímáte, odpočet si uplatnit nemůžete.

Na odpočet úroku má nárok žadatel či spolužadatel. Může ji uplatnit buď jen jeden nebo všichni rovným dílem. Výše uvedené limity platí pro jednu společně hospodařící domácnost. Pokud byste si tedy úroky chtěl odečíst například manžel s manželkou nemohou dohromady odečíst více než 150 tisíc.

Sjednali jste nebo splatili jste hypotéku v průběhu roku, za který odpočet uplatňujete? Pak musíte limit krátit počtem měsíců, ve kterých jste hypotéku spláceli. Za každý měsíc splácení činí limit 12.500 Kč. Pokud jste tedy spláceli hypotéku od července do prosince, bude váš maximální limit za tento rok činit 75.000 Kč.

Zaměstnanec uplatňuje nárok v ročním zúčtování daně u svého zaměstnavatele, OSVČ pak v rámci svého přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Při první žádosti bude nutné, kromě potvrzení banky o zaplacených úrocích, přiložit také výpis z katastru nemovitostí a kopii úvěrové smlouvy.