1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Typy pojistných částek

Pojištění
Majetek
Životní pojištění
Typy pojistných částek

V neživotním i životním pojištění se setkáváme s celou řadou různých pojistných částek. Pojďme si v nich udělat pořádek.

V neživotním pojištění se můžeme, dle druhu majetku, setkat s následujícím stanovením pojistných částek:

  1. reprodukční cena = hodnota, za kterou bychom byli schopni pořídit shodný majetek v okamžiku, kdy provádíme odhad této ceny
  2. nová cena = hodnota, za kterou bychom byli schopni pořídit stejný nebo srovnatelný majetek jako zcela nový v době, kdy provádíme odhad této ceny
  3. obecná cena = jaká je hodnota majetku, pokud bych se jej rozhodl v čase odhadu ceny a jeho místě zpeněžit
  4. časová cena = je hodnota majetku, kterou měl bezprostředně před vznikem pojistné události. Vychází se tedy z pořizovacích nákladů dané věci se započítáním opotřebení v čase nebo naopak její zhodnocení v čase

V životním pojištění se můžeme setkat s níže uvedenými pojistnými částkami, které se liší dle způsobu jejich výplaty při pojistném plnění:

  1. konstantní pojistná částka - je stejná po celou dobu pojištění a v čase se nemění. V případě pojistné události je vyplacena uvedená částka.
  2. lineárně (konstantně) klesající pojistná částka - v čase se mění. S každým rokem pojištění je od uvedené částky odečtena její jedna n-tina, která odpovídá počtu let, na které bylo pojištění sjednáno.
  3. anuitně klesající pojistná čátka - v čase také klesá. S každým měsícem klesá o uvedenou úrokovou míru.