1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Spoludlužník (přistupitel)

Hypotéka
Půjčky
Spoludlužník (přistupitel)

Osoba, která je uvedena ve smlouvě o poskytnutí úvěru spolu s hlavním dlužníkem a případně dalšími spoludlužníky. Nejedná se však o ručitele.

Spoludlužník má stejné povinnosti jako dlužník. Typickým příkladem spoludlužníka jsou spolužadatelé u hypotéky. Automatickým spoludlužníkem se stává manžel nebo manželka, pokud druhý z dvojice žádá o úvěr (není-li omezeno zúžením SJM). Spolužadatelem o úvěr však nemusí být jen manželé, ale může jím být i jiná osoba, která se tím také stává také spoludlužníkem (v praxi nejčastěji nesezdaný partner/partnerka, sourozenec, rodiče).

Stejně jako hlavní dlužník i spoludlužník prochází procesem hodnocením bonity (jeho příjmy a současnými úvěry), jeho platební morálky i úvěrové historie.

Povinnosti hlavního dlužníka i spoludlužníků jsou stejná a patří mezi ně mimo jiné povinnost splatit celý dluh.

Je od sebe potřeba rozlišit pojmy spoludlužník a ručitel. Rozdíl je ten, že spoludlužník nemá právo vymáhat splacený dluh po hlavním dlužníkovi. Jednalo se totiž o jejich společný závazek.

Spoludlužníka je možné v průběhu trvání úvěru ze smlouvy vyvázat. Například v okamžiku, kdy příjmy hlavního dlužníka již postačují k tomu, aby mohl být jedinou osobou na smlouvě.

Spoludlužník bývá v praxi také označován jako přistupitel.