1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Zdědil jsem nemovitost a potřebuji vypořádat podíl ostatních dědiců

Hypotéka
Půjčky
Majetek
Zdědil jsem nemovitost a potřebuji vypořádat podíl ostatních dědiců

V rámci dědického řízení byla zděděna i nemovitost. Pokud nebyl dědic jediným, nastává obvykle situace, kdy je potřeba se vzájemně dohodnout na vypořádání dědických podílů.

Pokud má jeden z dědiců zájem si nemovitost ponechat, nezbyde mu nic jiného, než se na tom s ostatními právoplatnými dědici dohodnout a lidově řečeno je vyplatit. Tuto dohodu mohou sepsat dědicové formou notářského zápisu. Pokud by se nebyli schopni dohodnout, pak o způsobu vypořádání bude muset rozhodnout soud.

Pokud se dědicové dohodnou, má nabyvatel povinnost ostatním dědicům vyplatit jejich podíl na této nemovitosti. Dle její hodnoty se však hodnoty podílu mohou pohybovat i v milionech. Ne každý je však má v tu chvíli na účtu.

Řešením je vzít si hypotéku za účelem vypořádání dědictví. Kdy a jak o ni žádat?

Důležité je, aby bylo dědické řízení ukončeno a dědicové měli k dispozici usnesení soudu s doložkou nabytí právní moci. Z něj je na základě notářské dohody dědiců či rozhodnutí soudu patrné, kdo se stane jediným vlastníkem nemovitosti a v jaké výši musí ostatní dědice vyplatit. V tu chvíli je možné zažádat o hypoteční úvěr právě za tímto účelem. Jeho schvalování bude probíhat podobně jako u standardního hypotečního úvěru. Banku bude zajímat jeho výše, znalecký odhad hodnoty nemovitosti, příjmy a výdaje žadatele apod. Komplikovanější situace by mohla nastat, pokud již žadatel úvěr splácí nebo je zděděná nemovitost zatížena nesplacenou hypotékou či jiným omezením práva.

Rádi vám spočítáme hypotéku za účelem vypořádání dědictví.