1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Nejsem schopný splácet své závazky

Půjčky
Nejsem schopný splácet své závazky

Dostali jste se do situace kdy už své dluhy nezvládáte splácet? Tato stresující situace nemusí ihned skončit exekucí, existuje zde možnost konsolidace úvěru. V případě, že by ani ta nepomohla můžete využít tzv. osobního bankrotu neboli oddlužení.

Konsolidace vlastně znamená sloučení půjček dohromady pod jeden úvěr u jedné instituce. Snížením celkového úroku se sníží i měsíční splátka, čímž se můžete dostat opět do schopnosti svým závazkům dostát. Případně je možné splatnost i prodloužit a tím výrazně snížit celkovou měsíční splátku v okamžiku, kdy se vám aktuálně nedostává v měsíci dostatek financí na splácení. Počítejte s tím, že ale zaplatíte více na úrocích. Platí také, že i u konsolidace hodnotí banka vaši bonitu z hlediska příjmů a výdajů.

Pokud jste se dostali do situace, kdy už vám nemůže pomoci konsolidace, může být řešením vyhlášení osobního bankrotu.

Osobní bankrot je legální a účinná cesta, jak se se svými dluhy vypořádat, a to prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby (nejlépe neziskové organizace, které pomáhají lidem s dluhy). Musíte splňovat následující požadavky:

  • vaše závazky jsou minimálně 30 dní po splatnosti
  • máte minimálně dva věřitele
  • jste schopni splatit 30 % Vašich závazků za 5 let nebo 60 % za 3 roky
  • nemáte záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let

Výše splátky je potom samozřejmě velmi individuální. Odvíjí se vždy od výše vašich příjmů a počtu vyživovaných osob. Splátka je následně rozdělena mezi věřitele, a to v závislosti na poměru jejich pohledávek. Ještě před tím, než splátku věřitelé obdrží, je od ní odečtena odměna a náhrada výdajů insolvenčního správce, případně i jiné prioritní pohledávky, jako je výživné, které má před věřiteli vždy přednost. Zůstat Vám dle zákona musí nezabavitelná částka. To je suma, která vám zůstane z čisté mzdy po stržení srážky na umoření dluhu.

Také může dojít k oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. V tomto případě dochází ke zpeněžení movitého i nemovitého majetku dlužníka, který splňuje určité požadavky.

Zároveň má dlužník povinnost během bankrotu:

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, například nezaměstnaní se musí snažit najít si práci
  • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře, například příležitostné přivýdělky, výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobých pronájmů apod.
  • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů, přičemž za příjmy se považuje mzda, příjmy z podnikání, nemocenská, starobní a invalidní důchod, jednorázový dar či dědictví
  • nezatajovat žádné příjmy
  • nevytvářet žádné nové dluhy
  • vynaložit k plnění svých povinností veškeré úsilí