16. 7. 2024

čas čtení: 3 minuty

Kompenzace za zrušený let

Cestování
Pojistná událost
Kompenzace za zrušený let

Při zrušeném letu mám nárok na vrácení peněz za letenku nebo přesměrování do cílové destinace za srovnatelných podmínek. Pokud vám letecká společnost oznámí zrušení letu méně než 14 dní před plánovaným odletem, máte nárok také na finanční kompenzaci.

Kompenzace za zpožděný let na území Evropské unie určuje nařízení Evropské parlamentu a Rady č. 261/2004.

Na jaké lety se nárok na kompenzaci vztahuje?

  1. odlétáte z EU - v tomto případě máte nárok na kompenzaci dle výše uvedeného nařízení vždy. Bez ohledu na to, zda letíte jen po EU nebo odlétáte mimo EU a bez ohledu na to s jakou aerolinkou cestujete.
  2. přilétáte do EU ze země mimo EU - na kompenzaci dle výše uvedeného nařízení máte v případě, že letíte z nečlenské země do EU, ale pouze v případě že je let operován evropskou leteckou společností. Poletíte-li zpět do EU například s dubajskými, katarskými či americkými aerolinkami, pravidla EU se na ně nevztahují. Výši odškodnění pak určuje přímo daný dopravce.
  3. let začíná i končí mimo EU - výši odškodnění určuje přímo daný dopravce. Výše uvedené nařízení se na takový let nevztahuje.


O zrušeném letu vás bude letecká společnost informovat, a to zpravidla emailem nebo na telefonním čísle, které jste uvedli při rezervaci letenky. Pokud vás informuje více než 14 před plánovaným odletem máte nárok na přesměrování do cílové destinace za srovnatelných podmínek (například přes jiné přestupové letiště, pokud nebude cesta neúměrně delší) nebo na vrácení peněz za letenky. Letecká společnost většinou nabízí nejprve přesměrování letu. Někdy nabízí i změnu destinace. Je jen na vás, zda s takovou změnou budete souhlasit.

Případné vrácení peněz se vztahuje na celou objednávku. Tedy i v případě zrušení jednoho letu z objednávky (například je zrušen pouze zpáteční let), můžete vrátit i letenku tam. Podmínkou je, že jsou obě letenky zakoupeny v rámci jedné rezervace.

Pokud se dozvíte o zrušení méně než 14 dní před plánovaným odletem, pak můžete mít kromě výše zmíněného nárok tako na finanční kompenzace. Její výše je dána délkou zrušeného letu.

  • 250 EUR u letů do 1500 km
  • 400 EUR u letů od 1500 do 3500 km
  • 600 EUR u letů nad 3500 km (zde může být kráceno na polovinu, pokud zpoždění nebylo více než 4 hod).

Nárok na finanční kompenzaci ovšem nevzniká, pokud vám aerolinka nabídla náhradní let s odletem maximálně o 2 hod dříve a s příletem maximálně o 4 hodiny později. V případě oznámení méně než 7 dní před odletem se pak limit, kdy nemáte nárok, zkracuje na 1 hodinu před odletem a 2 hodiny později u příletu.

Nárok na finanční odškodnění také nevzniká v případech, které nemůže letecká společnosti ovlivnit (např. povětrnostní podmínky, výbuch sopky, válečné nepokoje nebo stávka zaměstnanců letiště). Při poruše letadla nebo stávce zaměstnanců aerolinky však nárok na kompenzaci máte.

Pokud se o zrušení dozvíte až na letišti, máte nárok také na občerstvení náhradní ubytování.

Nárok na občerstvení
Bývá zpravidla uplatňovaný leteckou společností automaticky a při zrušení a přesměrování na následující let, který letí později než 2 nebo 3 hod od původního plánu, rozdává cestujícím vodu a svačinu nebo vouchery na zakoupení občerstvení na letišti.

Nárok na ubytování
Tady bývá většinou nutné se ozvat. Většinou nenabízejí letecké společnosti automaticky. Nárok máte v případě, kdy vám hrozí, že budete muset přečkat noc na letišti. Aerolinka má povinnost vám zajistit ubytování včetně stravy a transferu na hotel. Pokud by vás odmítla a váš nový let bude déle než za 8 h přes noc, můžete si ubytování zajistit sami a následně náklady vymáhat na letecké společnosti. Ponechte si doklady o zaplacení ubytování, cesty a stravy.


Pokud uvíznete kvůli zrušenému letu v zahraničí. Má letecká společnost povinnost vás dopravit co nejdříve domu. Máte pak nárok na stejná odškodění jako při zpoždění letu.

S řešením v takových situacích vám pomůže také cestovní pojištění a jejich asistenční služby. Jednak můžete čerpat pojistné plnění v případě zrušení či zpoždění letu, ale využít také asistence při zajištění náhradního ubytování, právního poradenství či tlumočení.

Vhodné cestovní pojištění si sjednáte přímo v aplikaci Orbi.