16. 7. 2024

čas čtení: 3 minuty

Kompenzace za zpožděný let

Cestování
Pojistná událost
Kompenzace za zpožděný let

Při zpožděném letu má právo požadovat odškodnění. Máte nárok na finanční kompenzaci podle délky zpoždění a plánované délky letu.

Kompenzace za zpožděný let na území Evropské unie určuje nařízení Evropské parlamentu a Rady č. 261/2004.

Na jaké lety se nárok na kompenzaci vztahuje?

 1. odlétáte z EU - v tomto případě máte nárok na kompenzaci dle výše uvedeného nařízení vždy. Bez ohledu na to, zda letíte jen po EU nebo odlétáte mimo EU a bez ohledu na to s jakou aerolinkou cestujete.
 2. přilétáte do EU ze země mimo EU - na kompenzaci dle výše uvedeného nařízení máte v případě, že letíte z nečlenské země do EU, ale pouze v případě že je let operován evropskou leteckou společností. Poletíte-li zpět do EU například s dubajskými, katarskými či americkými aerolinkami, pravidla EU se na ně nevztahují. Výši odškodnění pak určuje přímo daný dopravce.
 3. let začíná i končí mimo EU - výši odškodnění určuje přímo daný dopravce. Výše uvedené nařízení se na takový let nevztahuje.

Jak dlouhé musí zpoždění být?

Další podmínkou pro finanční odškodnění je doba zpoždění. Ta se liší podle délky letu, který je zpožděn.

 • 2 hodinu u letů kratších než 1500 km
 • 3 hodny u letů v rozmezí 1500 km až 3500 km
 • 4 hodiny u letů nad 3500 km

Na co mám v případě zpoždění nárok?

 • občerstvení, které by mělo být úměrné délce zpoždění
 • ubytování v hotelu, pokud zpoždění potrvá přes noc
 • finanční odškodnění až do výše 600 EUR

Nárok na občerstvení
Bývá zpravidla uplatňovaný leteckou společností automaticky a při předpokládaném zpoždění nad výše uvedený limit rozdává cestujícím vodu a svačinu nebo vouchery na zakoupení občerstvení na letišti.

Nárok na ubytování
Tady bývá většinou nutné se ozvat. Většinou nenabízejí letecké společnosti automaticky. Nárok máte v případě, kdy vám hrozí, že budete muset přečkat noc na letišti. Aerolinka má povinnost vám zajistit ubytování včetně stravy a transferu na hotel. Pokud by vás odmítla a let bude mít zpoždění delší než 8 hodin během noci, můžete si ubytování zajistit sami a následně náklady vymáhat na letecké společnosti. Ponechte si doklady o zaplacení ubytování, cesty a stravy.

Finanční odškodnění
Na to má nárok každý cestující při letu, který je zpožděn déle než 3 hodiny (počítá se zpoždění na cílovém letišti).
Je zde však pár výjimek, kdy na odškodnění není nárok. Jedná se o případy, které nemůže letecká společnosti ovlivnit (např. povětrnostní podmínky, výbuch sopky, střet s ptákem, válečné nepokoje nebo stávka zaměstnanců letiště). Při poruše letadle nebo stávce zaměstnanců aerolinky však nárok na kompenzaci máte.

Výše kompenzace je dána dobou zpoždění a délkou letu.

 • 250 EUR u letů do 1500 km
 • 400 EUR u letů od 1500 do 3500 km
 • 600 EUR u letů nad 3500 km (zde může být kráceno na polovinu, pokud zpoždění nebylo více než 4 hod).

O finanční kompenzaci se pak žádá speciálním formulářem přímo u dané letecké společnosti. Obrňte se však velkou trpělivostí. Některé aerolinky se ovšem budou proplacení všemožně bránit nebo se budou snažit vás zcela ignorovat. Někdy proto bývá efektivnější obrátit se na agenturu, která se na vymáhání kompenzací po leteckých společnostech specializuje.

Pomoci vám také může cestovní pojištění. I pojišťovny nabízí kompenzace při zpoždění letu. Pokud neuspějete u letecké společnosti, můžete se obrátit na pojišťovnu. Navíc pojišťovny poskytují asistenční služby, které vám pomohou třeba se zajištěním náhradního ubytování, tlumočením, právním zastupováním apod.

Cestovní pojištění s pojištění zpoždění letu si sjednáte přímo v aplikaci Orbi.

Cestovní pojištění se zpožděním letu v aplikaci Orbi