16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jaké dokumenty potřebuji k vyřízení hypotéky?

Hypotéka
Jaké dokumenty potřebuji k vyřízení hypotéky?

Každý případ je individuální a banka si může vyžádat dokumenty, které budou z jejího pohledu potřeba. Níže uvádíme ty, které budou potřeba vždy.

  1. Doklady totožnosti (každého žadatele)
  2. Doložení příjmů – potvrzení o příjmu nebo daňová přiznání a výpisy z bankovních účtů
  3. Výdaje – bance byste měli doložit veškeré úvěry, měsíční splátky a celkovou nesplacenou výši úvěru.
  4. Ostatní závazky - jako výživné, pojistné atd.
  5. Doložení vlastních prostředků – banka může požadovat zůstatek účtu či doklad o zaplacení např. rezervačního poplatku.
  6. Odhad nemovitosti – banka vám odhadne zastavovanou nemovitost či nemovitosti většinou jejich vlastními či externími odhadci.
  7. Kupní smlouva, smlouva o dílo nebo jiné rozhodnutí o nabytí nemovitosti
  8. Pojištění ve prospěch banky – klient se většinou zavazuje ve smlouvě sjednat pojištění zastavované nemovitosti a vinkulovat jej ve prospěch banky.
  9. Další doklady k nemovitosti a k procesu – list vlastnictví, výpis z katastru. Pokud provádíte stavbu či rekonstrukci banky požadují více dokumentů jako je rozpočet, stavební povolení atd.

V aplikaci Orbi vás o všech potřebných dokumentech pro vyřízení vaší hypotéky budeme informovat a celým procesem vás provedeme. Chcete spočítat vaši hypotéku?