1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Investiční trojúhelník

Investice
Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník je jednoduchou pomůckou, která i méně zkušeným investorům dokáže snadno vysvětlit souvislost mezi 3 základními ukazateli investice - výnos, riziko a likvidita.

Investiční trojúhelník se skládá ze tří vrcholů:

  1. výnos (kolik danou investicí získáme),
  2. riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu část investovaných prostředků ztratit)
  3. likvidita (jak rychle a za jakých podmínek můžeme investici proměnit na hotové peníze)

Představte si vaši investici jako tečku nacházející se v trojúhelníku. Pokud se budete pohybovat uprostřed, bude vaše investice ze všech stran vyvážená a budete tzv. balancovaná. Když se naopak vydáte například k vrcholu vysokého výnosu, vzdálíte se tak od vysoké likvidity a zvýší se rizikovost vaší investice. Tento příklad nám vlastně simuluje, že dokonalá investice protínající všechny 3 vrcholy (výnosná, bez rizika a likvidní) neexistuje.

Orbi vám však dovede poradit, jaké složení vašeho portfolia by vzhledem k těmto třem vrcholům pro vás mělo být.